Razem bezpieczniej

Ratusz Rynek
fot. istotne.pl Gmina Miejska wzięła udział w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez MSW na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Wnioskowana kwota dotacji przedmiotowego projektu wynosi 50 000 zł.
istotne.pl 0 bezpieczeństwo, program, ministerstwo, um bolesławiec, sm bolesławiec

Reklama

Projekt zgłoszony do konkursu przez Gminę Miejską w Bolesławiec pn. „Bezpieczny Bolesławiec” uzyskał aprobatę i został wybrany do dofinansowania z rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie państwa. Projekt został stworzony przez Straż Miejską w Bolesławcu, która tym samym jest głównym koordynatorem zawartych w nim działań.

Głównym celem projektu jest realizacja szeregu programów, działań, takich jak: akcje informacyjne, konkursy, prelekcje, w wyniku których nastąpi znaczne ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń. Projekt zakłada zaangażowanie Gminy Miejskiej Bolesławiec w propagowanie bezpiecznych zachowań wśród społeczności lokalnej z dużym naciskiem na szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

W ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec w roku 2015 planowane są między innymi działania wskazane poniżej:

  • Organizacja i przeprowadzenie konkursu „Z Nami Bezpieczniej 2015” dedykowanego uczniom klas IV-VI szkół podstawowych
  • Organizacja i przeprowadzenie „VII Olimpiady Bezpiecznego Malucha” – impreza o charakterze sportowym, skierowana do przedszkolaków w wieku 5 lat
  • Organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego pn. „Używki?! Nie, dziękuję!” przeznaczonego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
  • Działania prewencyjne w ramach programu „Bezpieczna Droga Do Szkoły – przez cały rok szkolny”
  • Działania wspomagające w ramach programu prewencyjnego „Żółta kartka”
  • Działania w ramach programu „Tydzień rowerowy”.

Wnioskowana kwota dotacji przedmiotowego projektu wynosi 50 000 zł.

iza

Reklama