MultiSportowo w Bolesławcu

Program
fot. UM Bolesławiec W Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu nastąpiło wręczenie sprzętu dla dwóch placówek, które prowadzą projekt „MultiSport”.
istotne.pl 0 umwd, sport, program, um bolesławiec

Reklama

Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulujących aktywność fizyczną uczestników.

Sprzęt otrzymały SP nr 4 i SP nr 5. Zajęcia dla 40 bolesławieckich dzieci prowadzą Marta Górska (SP nr 4) i Dariusz Adamczyk (SP nr 5).

ProgramProgramfot. UM Bolesławiec
ProgramProgramfot. UM Bolesławiec

W ramach projektu „MultiSport” gmina biorąca udział w programie zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia obiektów sportowych do realizacji zajęć, a Ministerstwo Sportu i Turystyki wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego opłaca instruktora oraz przekazuje sprzęt sportowy.

Łączna wartość pozyskanych środków finansowych to niemal 20 tys. zł.

UM Bolesławiec/ii

Reklama