Mieszkaniec zarzuca Spółdzielni „oszustwo na grubą skalę”. Prezes odpowiada

Bolesławiec z lotu ptaka – SM Bolesławianka
fot. SM Bolesławianka Beata Ślęzak tłumaczy sytuację z montażem podzielników, a także wyjaśnia, dlaczego tak wzrosły opłaty.
istotne.pl 183 sm bolesławianka

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy mail od Czytelnika, mieszkańca ulicy Jana Pawła II, który Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” zarzucił „oszustwo na grubą skalę”:

Mieszkańcy są nieprawidłowo rozliczani za ogrzewanie. Pomimo nieodkręcania kaloryferów przychodzi niedopłata; na kaloryferach są podzielniki, wskazują 0. Nagle spółdzielnia mówi, że jest opłata za metraż, pomimo że podzielniki założyli nowe pół roku temu.

Mało tego, według Czytelnika SM „Bolesławianka” tłumaczyła, że tak się dzieje, ponieważ „nie każdy wpuścił monterów podzielników to domu i nie każdy je ma na kaloryferach. Musieli więc rozliczyć za metraż”.

Zgłaszający zaznaczył, że on z rodziną ani razu nie odkręcali kaloryfera. Żeby nie płacić ogromnych rachunków, kupili bowiem farelki do ogrzewania. Oraz dodaje, że mieszkańcy zastanawiają się nad złożeniem pozwu zbiorowego przeciw „Bolesławiance”.

Beata Ślęzak, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”:

W imieniu Zarządu Spółdzielni informuję, że historia montażu podzielników w poszczególnych budynkach jest różna.

Część budynków osiągnęła wymagany obowiązującym „Regulaminem rozliczeń kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej »Bolesławianka« i dokonywania indywidualnych rozliczeń tych kosztów z użytkownikami lokali (Uchwała nr 21/2020 Rady Nadzorczej SM »Bolesławianka« z dnia 18 grudnia 2020 roku) w sprawie zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ustalania opłat za c.o.” pkt. 3.4., tj. poziom 80% opomiarowanych lokali w marcu 2021, część kolejno w kwietniu, maju, czerwcu, a nawet grudniu ubiegłego roku. W jednym budynku pomimo starań Spółdzielni mieszkańcy nie udostępnili mieszkań w celu zamontowania podzielników.

Na 19 budynków, których właściciele podjęli uchwałę w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów zużycia ciepła z zastosowaniem elektronicznych podzielników kosztów z odczytem radiowym, tylko w 2 budynkach opomiarowano 100% lokali.

Natomiast w jednym z budynków, pomimo osiągniętego w kwietniu ub. roku 80% opomiarowanych lokali, w październiku ub. roku w jednym z mieszkań podzielniki zostały samowolnie zdemontowane, co wywołało skutek braku 80% opomiarowanych lokali.

Czytelników proszę o refleksję w opisanej sprawie.

I dodaje:

Ponadto – czy zaniedbaniem, czy też winą (cyt.: „oszustwem na grubą skalę”) Spółdzielni są wysokie koszty ogrzewania za rok 2021 wynikające z:

  • wygenerowanego w roku 2021 przez budynki (mieszkańców) zwiększonego zużycia ciepła?,
  • niższej niż w roku 2020 (7,4°C) średniorocznej temperatury – w 2021 (5,4°C)?,
  • wzrostu wysokości opłaty za ciepło wynikającej z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Taryfy dla ciepła” dla ZEC Bolesławiec obowiązującej od 05.10.2021 o około 25%?.

W grudniu ubiegłego roku zwracaliśmy się z prośbą do mieszkańców w sprawie zgłaszania do Spółdzielni wszelkich zauważonych nieprawidłowości w działaniu podzielników. Zgłoszenie zerowych wskazań do Redakcji Istotnych informacji nie odniesie żadnego skutku w postaci usunięcia nieprawidłowości.

Obecnie na skutek złożonych przez mieszkańców reklamacji w trzech budynkach odbywa się głosowanie w sprawie zmiany rozliczenia dla całego budynku w sposób następujący:

  1. rozliczenie kosztów dostawy ciepła za I półrocze 2021 r. proporcjonalnie do powierzchni lokali,
  2. rozliczenie kosztów dostawy ciepła za II półrocze 2021 r. z zastosowaniem elektronicznych podzielników ciepła(wraz z kosztami rozliczenia),

pod warunkiem wyrażenia zgody na zmianę sposobu rozliczenia przez większość mieszkańców budynku.

Jednocześnie informuję, że od 12.02.2022 w rozliczeniach z ZEC Bolesławiec obowiązuje nowa taryfa dla ciepła z cenami zwiększonymi o kolejne ok. 10%.

Oraz uzupełnia:

Zakup farelek i ogrzewanie nimi mieszkań pozostawię bez komentarza.