materiał promocyjny

W Ceramicznym Mieście rzeźbiono, malowano, toczono na kole i grano na bębnach

Ceramiczne Miasto: artystyczne warsztaty na święcie ceramiki
fot. BOK – MCC Podczas święta ceramiki odbył się trzydniowy projekt „Ceramiczne miasto – polsko niemieckie warsztaty sztuk plastycznych”, międzynarodowe warsztaty artystyczne dla rodzin z Polski i Niemiec.
istotne.pl 86 warsztaty, święto ceramiki

Reklama

Warsztaty składały się z czterech elementów sztuk plastycznych szczególnie związanych z regionem Dolnego Śląska i Górnych Łużyc: ceramika, rzeźba w glinie, malarstwo ceramiczne oraz design. Dodatkowa atrakcją integrującą uczestników projektu były piąte warsztaty bębniarskie.

Miasteczko animacji bylo bardzo chętnie odwiedzane przez turystow z Niemiec i innych krajow europejskich, gości i turystów odwiedzajacych Bolesławieckie Święto Ceramiki. Wszyscy uczestnicy zajęć warsztatowych mogli zabrać ze soba wykonane podczas warsztatów prace. Jak co roku najwiekszym zainteresowaniem działania projektowe cieszyły się wśród dzieci i młodzieży. Prowadzący warsztaty liczą, że ujawnione podczas zajęć warsztatowych talenty będą rozwijać się w nadchodzącym roku szkolnym. 

Działania plastyczne zostały objęte patronatem wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, a zajęcia ceramiczne, malarskie i rzeźbiarskie prowadzone były przez wykładowców tej szkoły wyższej.

  • Warsztaty rzeźbienia w glinie pod patronatem ASP Wrocław przeprowadził artysta Rytis Konstantinavičius.

Rytis Konstantinavičius – ceramiką zajmuje się od 1984 roku. Absolwent Wrocławskiej Akademii Sztuk pięknych gdzie jako wykładowca pracuje w katedrze ceramiki, asystent profesora Przemysława Lasaka w Pierwszej Pracowni Ceramiki Artystycznej. Zajmuje się figuratywną rzeźbą ceramiczną gdzie głównym tematem jest człowiek współczesny, świat jednostki…oraz malarstwem abstrakcyjnym. W 2015 roku wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za wykonanie największego ceramicznego naczynia na Świecie. Brał udział w 89 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych, w 12 wystawach indywidualnych oraz 32 zagranicznych i krajowych sympozjach ceramicznych i malarskich. Członek jury biennale ceramiki „FRESH” na Litwie, kurator wystaw krajowych i zagranicznych, kurator Międzynarodowego Sympozjum ceramiki i malarstwa „Cucuteni Art. Camp” w Mołdawii.

  • Warsztaty malarstwa związanego z ceramiką artystyczną pod patronatem ASP Wrocław przeprowadziła Weronika Surma, absolwentka Wydziału Rzeźby na ASP w Warszawie.

Weronika Surma w 2018 roku ukończyła Międzywydziałowe Studia Doktoranckie na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu gdzie obecnie pracuje jako asystentka prof. J. Teper w Pracowni Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie. Prowadzi także autorską pracownię ceramiczną w CK Agora we Wrocławiu. Odbyła staż na ASP w Pradze w Czechach (2012), na ASP w Wilnie na Litwie (2016) oraz w Pracowni Ceramicznej Kay Aplin w Brighton w Anglii (2017). Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Laureatka Stypendium MKiDN (2015) oraz kilku wyróżnień podczas międzynarodowych wystaw np. Ex Tempore w Zagrzebiu w Chorwacji czy Together 2015 w Rydze na Łotwie. Bierze udział w licznych wystawach zbiorowych (zarówno krajowych jak i zagranicznych), w międzynarodowych plenerach, sympozjach oraz rezydencjach artystycznych. Kuratorka konkursów, wystaw sztuki i dizajnu oraz 12 i 13 edycji Festiwalu Wysokich Temperatur. Głównie zajmuje się ceramiką artystyczną, gdzie na powierzchni obrazu ceramicznego łączy rysunek, rzeźbę, grafikę i malarstwo w spójną całość.

  • Warsztaty lepienia na tradycyjnych kołach garncarskich, pod patronatem ASP Wrocław przeprowadził dr Jakub Biewald.

Jakub Biewald jest absolwent kierunku rzeźba, na specjalizacji Ceramika Artystyczna, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w roku 2014. Laureat Nagrody im. prof. A. Ryszki dla najlepszego studenta kierunku Rzeźba (2013). Tytuł doktora uzyskał na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu w roku 2020. Obecnie pracuje jako laborant na ASP we Wrocławiu, a także na stanowisku asystenta w Pracowni Podstaw Projektowania Ceramiki.

  • Warsztaty dizajnu, czyli tworzenia masek w dowolnej stylistyce przeprowadziła Aleksandra Frątczak, nauczycielka klas 1-3. Zdobienia masek były inspirowane bolesławiecką ceramiką.
  • Warsztaty bębniarskie z użyciem różnego rodzaju instrumentów perkusyjnych poprowadził Mariusz Raźny z Pracowni bębnów z Wrocławia.

Dodatkowym działaniem projektowym był udział uczestników warsztatów w barwnej paradzie glinianych postaci połączona z barwieniem gliny proszkami koloryzującymi HOLI oraz malowaniem na ciele. Uczestnicy parady mogli korzystać z wykonanych przez siebie specjalnych masek stworzonych podczas warsztatów dizajnu.

Projekt "Ceramiczne miasto – polsko niemieckie warsztaty sztuk plastycznych" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Plakat Ceramiczne MiastoPlakat Ceramiczne Miastofot. BOK – MCC

Reklama