Bolesławieccy artylerzyści uczcili rocznicę Bitwy Warszawskiej

Żołnierze
fot. st. szer. Waldemar Bagłaj 13 sierpnia żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii uczcili 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
istotne.pl 183 wojsko, historia, 23śpa, saper

Reklama

W uroczystym apelu upamiętniającym rocznicę Bitwy Warszawskiej i obchody Święta Wojska Polskiego wzięły udział władze powiatu i miasta Bolesławiec, przedstawiciele służb mundurowych, prezesi stowarzyszeń zrzeszających środowiska wojskowe i komendanci instytucji garnizonowych, a także żołnierze amerykańscy stacjonujący w Bolesławcu.

Jednostka:

Apel stanowił okazję do wręczenia medali resortowych, aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz uhonorowania żołnierzy osiągających najwyższe wyniki w działalności służbowej pismami pochwalnymi ze zdjęciem wyróżnionych żołnierzy na tle sztandaru jednostki wojskowej i listami gratulacyjnymi. W tym podniosłym akcie dowódcy 23 pułku artylerii wz. ppłk. Pawłowi Jędryczce asystował Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, Prezydent Miasta Bolesławca Piotr Roman oraz Prezes Bolesławieckiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk rez. Henryk Harkot.

Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” odebrał plut. Grzegorz Wójcik. Awanse na kolejne stopnie wojskowe otrzymali:

  • do stopnia starszego sierżanta: sierż. Łukasz Zator,
  • do stopnia starszego kaprala: kpr. Paweł Nowak i kpr. Łukasz Lehman,
  • do stopnia starszego sierżanta: sierż. Przemysław Maczel,
  • do stopnia starszego plutonowego: st. kpr. Daniel Kuczyński, st. kpr. Marcin Rudnicki i st. kpr. Piotr Zawrotniak.

Ponadto Odznaką Honorową Wojsk Lądowych uhonorowano dowódcę patrolu saperskiego st. chor. sztab. Radosława Mazura, a por. Arkadiusza Rygalskiego odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Zwracając się do uczestników uroczystości, podpułkownik Paweł Jędryczka podkreślił wagę i znaczenie Bitwy Warszawskiej dla zachowania suwerenności Ojczyzny i ochrony Europy przed rewolucją bolszewicką:

Dziś po raz kolejny wspominamy tamten czas z wielkim szacunkiem i zadumą. Oddając hołd naszym żołnierskim poprzednikom, dajemy wyraz pamięci o Ich doniosłych czynach oraz krzewionych wartościach moralnych, które pomimo upływu lat pozostają dla żołnierza i obywatela niezmienne – o Bogu, Honorze i Ojczyźnie. Pamiętajmy o tym dzisiaj, gdy Polska przeżywa dobry czas, że suwerenności i niepodległości nikt nie dał nam na zawsze. Musimy o nią dbać codziennym wysiłkiem, staraniami, a czasem może ona od nas wymagać wyrzeczeń.

Ppłk Jędryczka odniósł się także do współpracy polsko-amerykańskiej, zarówno w obszarze szkoleniowym, jak i współuczestnictwie w obchodach świąt i wydarzeń historycznych ważnych dla obydwu narodów.

Po przemówieniach starosty bolesławieckiego i prezydenta miasta, w których podkreślili oni dobrze układającą się współpracę z bolesławieckim pułkiem oraz znaczenie wojska dla zapewnienia bezpieczeństwa regionu i państwa, odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

Reklama