materiał promocyjny

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Bolesławcu. Cel? Poprawa życia mieszkańców

Smog nad Bolesławcem
fot. UM Bolesławiec W trosce o poprawę jakości powietrza Miasto Bolesławiec rozpoczyna badania ankietowe wszystkich gospodarstw domowych i lokali użytkowych w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła. Zebrane dane pozwolą na lepsze ukierunkowanie podejmowanych przedsięwzięć w celu ograniczenia i eliminacji źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz poprawy warunków życia mieszkańców.
istotne.pl 183 ekologia, um bolesławiec, smog

Reklama

Inwentaryzacja będzie prowadzona do 10 grudnia 2021 r. przez firmę Market Research World z siedzibą w Gliwicach.

Ankieterzy, którzy od 15 października 2021 r. będą odwiedzać mieszkańców Bolesławca, wyposażeni zostaną w specjalne identyfikatory oraz pisemne upoważnienie do wykonywania prac w ramach projektu.

Można również zweryfikować dane ankietera, dzwoniąc:

  • na infolinię firmy Market Research World – 75 375 30 09,
  • do Urzędu Miasta – na numer: 75 644 09 12, w godzinach pracy Urzędu.

Dane dotyczące budynków wielorodzinnych będą przekazywane za pośrednictwem zarządców nieruchomości i będą dotyczyły każdego budynku oddzielnie. Ankieterzy mogą również kontaktować się również z mieszkańcami telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Firma nie będzie zbierać danych osobowych.

Każdy z mieszkańców może samodzielnie wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej i wrzucić do specjalnie przygotowanych pojemników (ekspozytory z urną) z napisem:
INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W BUDYNKACH W BOLESŁAWCU.

Pojemniki znajdują się w Urzędzie Miasta Bolesławiec przy ul. Rynek 41, placu Piłsudskiego 1 (biurowiec przy wejściu głównym) oraz w biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Asnyka 1 (Galeria City Center I piętro). Wypełnienie kwestionariusza nie wymaga specjalistycznej wiedzy, opiera się głównie na informacjach zamieszczonych na tabliczce znamionowej pieca lub w dokumentacji technicznej kotła. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jedno źródło ogrzewania, należy podać informacje odnoszące się do każdego z nich.

W związku z aktualnym stanem epidemii istnieje także możliwość bezpiecznego udziału w badaniu poprzez zdalne wypełnienie pod adresem:

  • boleslawiec.eu,
  • lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii – 75 375 30 09.

Urząd Miasta Bolesławiec liczy na wsparcie i współpracę mieszkańców, a w przypadku pytań lub wątpliwości zachęca do kontaktu:

  • drogą elektroniczną na adres: [email protected]
  • lub telefoniczną: (75) 375 30 09.

UWAGA!

Udział w inwentaryzacji nie zwalnia właścicieli nieruchomości oraz zarządców budynków z obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Bolesławiec” jest realizowane ze środków własnych Gminy Miejskiej Bolesławiec, w związku z wykonaniem działania naprawczego, nałożonym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Reklama