List do radnych gminy Gromadka w sprawie równego traktowania rodzin

List do radnych gminy Gromadka w sprawie równego traktowania rodzin
fot. istotne.pl Stowarzyszenie Wolna Gromadka wysłało do wszystkich radnych gminy list, w którym apelują, by wzorem innych samorządów wycofali się z podjętej uchwały będącej tworem ultrakonserwatywnej Fundacji Ordo Iuris.
istotne.pl 86 stowarzyszenie, gmina gromadka

Reklama

List Stowarzyszenia Wolna Gromadka do radnych gminy Gromadka

Podczas XV sesji Rady Gminy Gromadka odbyło się głosowanie nad przyjęciem „Samorządowej Karty Praw Rodziny” w którym wziął Pan udział/wzięła Pani udział. Z niepokojem przyjęliśmy Pana/Pani poparcie dla tej szkodliwej uchwały, uchwały wymierzonej w nas i nasze rodziny (również Wasze). Niestety, ale przyjęty dokument, będący tworem ultrakonserwatywnej Fundacji Ordo Iuris, sprawia, że część naszego społeczeństwa czuje się wykluczone z naszej społeczności.

Pod przykrywką troski o rodzinę przyjęliście Państwo uchwałę dzielącą naszą gminę, dzielącą na lepszych i gorszych, na tych, których można nazywać rodziną i tych, którzy zostali z tej rodziny wyrzuceni. Autorzy dokumentu wielokrotnie podnoszą, jakoby rodzinę mogła tworzyć jedynie kobieta i mężczyzna pozostający w związku małżeńskim. Już w tym miejscu wyklucza się samotnych rodziców, rodziny patchworkowe, rodziców pozostających w związkach nieformalnych czy rodziców należących do społeczności LGBTQ. Ponadto podjęta uchwała odbiera dzieciom ich podmiotowość, stanowiąc, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci według WŁASNYCH przekonań.

Karta głęboko ingeruje w działalność oświatową, w zasadzie uniemożliwiając prowadzenie rzetelnej edukacji seksualnej, bagatelizuje tematy przemocy w rodzinie spowodowane nadużywaniem alkoholu oraz podważa prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Wreszcie dokument zupełnie wyklucza ze społeczności osoby nieheteronormatywne wielokrotnie wskazując, że nie ma dla nich miejsca w przedstawionej definicji rodziny.

Szanowna Pani/Szanowny Panie, zwracamy się z prośbą o wysłuchanie naszego głosu i wycofanie się z podjętej uchwały tak szybko, jak to możliwe.

Apelujemy do Państwa, by wzorem innych samorządów, które zrozumiały powagę sytuacji, abyście Państwo podjęli decyzję o odwołaniu tej kompromitującej naszą Gminę Uchwały.

Ponadto Gmina wystąpiła z pozwem o zniesławienie przeciwko organizacji „Atlas Nienawiści”. W/wym. organizacja stworzyła mapę, na której zostały zaznaczone samorządy z podjętymi uchwałami anty LGBT i Samorządowymi Kartami Praw Rodziny.

Tak więc z jednej strony, Rada Gminy uchwaliła dyskryminującą część obywateli uchwałę, z drugiej zaś oskarża tych, którzy pokazali jaki jest stan faktyczny.

Apelujemy do Państwa jako przedstawicieli wszystkich mieszkańców naszej gminy, o spowodowanie wycofania tego pozwu.

Czy radni gminy Gromadka powinni odrzucić uchwałę Ordo Iuris?
Tak
75.33 % głosów: 171
Nie
22.91 % głosów: 52
Nie mam zdania
1.76 % głosów: 4

Reklama