materiał promocyjny

Prawda jest ciekawa… Ewa Potyszka – kandydat na wójta Gminy Gromadka

Ewa Potyszka
fot. arch. Ewy Potyszki Witam Was Kochani. Pragnę poinformować, iż podjęłam jedną z najważniejszych decyzji życiowych: będę kandydować w wyborach na Wójta Gminy Gromadka. Tak, jestem gotowa na to wyzwanie!
istotne.pl 1 gromadka, wybory, ewa potyszka

Jeśli wygram te wybory, to przede mną około 2-letni okres urzędowania. I jak tu naobiecywać i później spotykać Was na ulicy i przed Wami uciekać? To nie w moim stylu. Przyzwoicie jest być szczerym ze sobą i z Wami. Prawda jest taka, że okres urzędowania to zaledwie 1,5 roku, w tym budżet bieżący już realizowany i zaledwie jeden rok budżetowy. Wnioski zostawiam wyborcom. Pozwólcie, że opowiem Wam o sobie.

Urodziłam się w 1962 roku na Lubelszczyźnie. Mam męża, Mariana, dwie córki oraz pięcioro wnucząt. Posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Zielonogórski) i administracyjne (Uniwersytet Wrocławski).

Do gminy przyjechałam w 1985 roku. Na początku kariery zawodowej pracowałam w Gminnej Spółdzielni w Gromadce, później w naszej „Ciżemce” w Modle, a następnie w Rejonowym Urzędzie Pracy w Chojnowie. Pierwsza funkcja, jaką pełniłam w gminie, to Przewodnicząca Rady Rodziców w SP w Gromadce. Tak poznawałam Was, a Wy mnie. Organizowaliśmy wspólnie super zabawy, festyny, a także zbiórki funduszy na gminne cele np. wymianę pokrycia dachu kościoła parafialnego w Gromadce.

W Urzędzie Gminy Gromadka pracuję od 1998 roku, w tym od 2004 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gromadce. W czasie pracy rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Zielonogórskim na wydziale zarządzania. W 2002 roku zainicjowałam opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Gromadka na lata 2002-2020. Zorganizowałam warsztaty z pomocą wielu osób. Jestem współautorem tejże strategii wraz z zespołem naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zespołowi przewodniczył wówczas dr hab. inż Daniel Fic prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dziekan Wydziału Zarządzania.

Ewa Potyszka - organizator (Warsztaty budowania strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Gromadka) 8-9 maja 2002 rokuEwa Potyszka - organizator (Warsztaty budowania strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Gromadka) 8-9 maja 2002 rokufot. arch. Ewy Potyszki

Uchwałą XXIX/214/2002 Rady Gminy Gromadka z dnia 09 października 2002 roku strategia została przyjęta do realizacji. Wówczas już wiedziałam, że tylko zrównoważony rozwój gminy ma sens, czyli wspólna część rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologiczno-społecznego.

W 2006 roku wybrana zostałam do rady powiatu bolesławieckiego. Zostałam wybrana na członka Zarządu Powiatu Bolesławieckiego. Praca na dobro Gminy Gromadka stała się moim głównym celem.

Gmina Gromadka jeszcze w 2006 roku była gminą o niskich dochodach. Wielu mieszkańców wówczas szukało pracy. Na drogach powiatowych były dziury, a wyremontowane było ok. 1 km drogi powiatowej przez las do Gromadki od strony Różyńca. Śmiano się, jak wjeżdżano od strony Chocianowa do gminy Gromadka, że od razu odczuwa auto granicę powiatu. Myślałam wówczas: „Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni”.

Nie istniał tymczasowy zjazd z autostrady A4, mający znaczenie strategiczne dla rozwoju Gminy Gromadka. O budowę zjazdu zabiegano praktycznie od 1998 roku. Przychylając się do mojego wniosku (byłam członkiem zarządu powiatu) zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. 7 kwietnia 2009 roku dokonano wstępnych ustaleń, które nabrały realnego kształtu na spotkaniu 18 maja 2009 roku. Z zaangażowaniem obserwowałam, jak materializuje się nasze wspólne marzenie. Z pomocą wielu ludzi: przedsiębiorców, samorządowców i polityków udało się zainicjować budowę zjazdu z A4.

Pilnowałam, aby podjęto dalsze kroki celem wspólnej realizacji zadania budowy pasów nazwanych „tymczasowe pasy spowalniające – włączeniowe i wyłączeniowe”. Partnerzy umówili się na następne spotkanie 8 lipca 2009 r. w celu wyłonienia lidera oraz podpisania porozumienia dot. finansowania inwestycji. W atmosferze pełnej zgody i idei wspólnego dobra powstał zjazd tymczasowy z autostrady A4, a efekty tego są widoczne. Przybyło pieniędzy w budżecie gminy, miejsc pracy i wiele innych możliwości niezbędnych i korzystnych dla rozwoju Gminy Gromadka.

Ze śp. wójtem Dariuszem Pawliszczym oraz radnymi Rady Gminy Gromadka łączyło nas jedno: dobro Gminy Gromadka.

W naszej Gminie nic nie dzieje się przypadkiem! Mieszkańcy gminy i samorządowcy na sukces pracowali i pracują nadal każdego dnia, każdy ma udział w rozwoju Naszej Gminy.

Moja dewiza brzmi: Ważne jest działanie, nie obiecywanie – proszę o szansę, abym mogła ją realizować!

Ewa Potyszka

Zapraszam Was na facebook.com/ewapotyszka oraz na stronę ewapotyszka.pl

Wybory odbędą się 24 lipca 2022 roku.

Przed nami czas kampanii do 22 lipca 2022 do godz. 24.00. wtedy już obowiązuje cisza wyborcza.

Materiał wyborczyMateriał wyborczyfot. KWW Ewa Potyszka
Materiał wyborczyMateriał wyborczyfot. KWW Ewa Potyszka

Publikacja sfinansowana ze środków komitetu wyborczego: Komitet Wyborczy Wyborców – Ewa Potyszka.