materiał promocyjny

„Kwitnące Łąki”. Warsztaty: zbuduj domek dla owadów, skomponuj własną mieszkankę przypraw

Centrum Wiedzy
fot. UM Bolesławiec Zajęcia zostaną zorganizowane podczas cyklicznej imprezy miejskiej „Rój wiedzy”, zlokalizowanej na posesji Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, przy ul. Głowackiego 5.
istotne.pl 183 um bolesławiec, centrum wiedzy

18 lipca 2022 r. zawarta została umowa na wykonanie usługi polegającej na założeniu i pielęgnacji łąk kwietnych w Bolesławcu, dotycząca zadania: Sieć współpracy „Kwitnące Łąki”, realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zadanie realizowane będzie w III etapach. I etap polegający na przygotowaniu podłoża zostanie wykonany jesienią 2022 r. Kolejne etapy dotyczące założenia i pielęgnacji łąk w 2023 r. Planowany termin zakończenia zadania – październik 2023 r.

Kwietne łąki – o łącznej powierzchni 2,3 ha – zostaną założone w następujących lokalizacjach:

  • ul. Głowackiego – planty miejskie, bulwar nad Bobrem, teren przy ul. Murarskiej,
  • al. Tysiąclecia, ul. Gałczyńskiego i ul. Jana Pawła II.

Zadanie realizowane jest jako projekt partnerski przez Gminę Miejską Bolesławiec, Hradek nad Nysą w Czechach i Stowarzyszenie na rzecz Pejzażu Kulturalnego w Czechach. Podmiotem współpracującym jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka”. Strona internetowa projektu: http://kvetoucilouky.cz/pl/category/aktualnosci/.

LogoLogofot. UM Bolesławiec

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

6 sierpnia 2022 r., w ramach realizowanego projektu „Sieć współpracy – Kwitnące Łąki”, odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży z kreatywnymi stacjami do nauki o bioróżnorodności, faunie i florze. Zajęcia zostaną zorganizowane podczas cyklicznej imprezy miejskiej „Rój wiedzy”, zlokalizowanej na posesji Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy w Bolesławcu, przy ul. Głowackiego 5.

Warsztaty odbędą się w godz. od 12.00 do 18.00.

Na przygotowanych stanowiskach będzie można m.in. samodzielnie wykonać domki dla owadów, sprawdzić się w przyrodniczym kole fortuny, skomponować własną mieszankę przypraw i ziół.

PlakatPlakatfot. UM Bolesławiec