Świętoszowscy pancerniacy oddali krew

Żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
fot. szer. Natalia Wawrzyniak 10 Brygada Kawalerii Pancernej włącza się aktywnie w akcje krwiodawstwa. Zasłużonych Dawców Krwi, Honorowych Dawców Krwi oraz Krwiodawców łączy jedno: „Zawsze pamiętają, że ich krew ratuje życie innych” oraz „Pielęgnują pamięć o tych, którzy kiedyś swoją krew poświęcili dla nas, byśmy mogli teraz godnie pomagać innym”.
istotne.pl 183 10bkpanc, krwiodawstwo

10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu we współdziałaniu z Wojskowym Klubem Honorowych Dawców Krwi „Legion”, Klubem Szachowym „64 Pola” Świętoszów, 43 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym oraz osobami wspierającymi zorganizowała 27 lipca kolejną w tym roku akcję poboru krwi w m. Świętoszów.

Efekt? Oto podsumowanie:

  • Zarejestrowano: 30 krwiodawców, w tym 6 kobiet.
  • Krew oddało 29 krwiodawców, w tym dwie osoby po raz pierwszy.
  • Pobrano 13,05 l krwi.

Krwiodawcy otrzymali pamiątkowe podziękowanie za udział w akcji, a co piąty oddający – pamiątkowy COIN ufundowany przez Zebranie Korpusu Oficerów Zawodowych 10 BKPanc.

Szczegółowe informacje na stronie świętoszowskiej brygady.