materiał promocyjny

Jak postępować z kredytem frankowym?

Pieniądze 100 zł
fot. istotne.pl Często wybieraną opcją przez frankowiczów jest wniesienie pozwu do sądu. Jest to opłacalna opcja uwolnienia się od kredytu frankowego na zawsze.
istotne.pl 1 pieniądze, pożyczka

Do wszczęcia procesu sądowego najlepiej sprawdzi się sprawdzony radca prawny. Warto skorzystać z dobrego biura kancelarii prawnej zajmującej się tematami frankowiczów, ponieważ kluczowe dla sprawy jest doświadczenie i wiedza prawników.  Podnosi to znacznie szanse na wygrany proces.

Od czego zaczyna się proces sądowy?

Na sam początek możemy postawić sobie pytanie – gdzie przeprowadzić proces sądowy. Proces sądowy można rozpocząć w każdym miejscu, ale będzie ono zależne od kilku czynników. jednym z nich jest miejsce zamieszkania kredytobiorcy. Oczywiste jest ,że praktycznie jest prowadzić proces blisko miejsca zamieszkania. Jednak w sprawie takiej jak kredyt frankowy warto wziąć pod uwagę liczbę przeprowadzonych procesów i w tym procent pozytywnie rozpatrzonych wniosków dla frankowiczów. Będzie to też zależne od wybranej przez nas kancelarii prawnej. Kancelaria frankowa Częstochowa będzie najprawdopodobniej prowadziła sprawę w tym mieście.

Jakie mamy szansę na wygraną w sądzie?

Na to jak potoczy się proces i jaki będzie jego wynik wpływają przede wszystkim argumenty frankowiczów. Im mocniejsza będzie podstawa prawna wniosku tym mamy większe szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Jeśli chodzi o ogólne wyniki krajowe to większość spraw kończy się na korzyść kredytobiorców i jednocześnie na niekorzyść banków. Jeśli nam się nie powiedzie to jeszcze mamy możliwość złożenia apelacji.

Jakie będą koszty rozprawy sądowej?

Przygotowując się do składania pozwu musimy być gotowi także na dodatkowe koszty związane z samym procesem. Jakie rzeczy będą wymagały opłat?

  • opłata za rozprawę sądową
  • opłata skarbowa
  • płatna opinia biegłego sądowego
  • koszty usług – kancelaria frejowski

Opłata za rozprawę sądową to koszt maksymalny do 1000 złotych. I najczęściej właśnie tyle wynosi, ponieważ jest uzależniony od kwoty roszczenia. Kwoty roszczenia w przypadku kredytów frankowych, czyli kredytów hipotecznych najczęściej, są spore, więc opłata za rozprawę sądową jest największa.

Opłata skarbowa to względnie niewielki koszt, ale nie można o nim zapomnieć. Wynosi 17 zł i wnosi się ją do kasy we właściwym urzędzie gminy lub województwa. Dalej jest płatna opinia biegłego. Ta opłata nie musi się pojawić w każdym procesie, natomiast działa na korzyść frankowicza, ponieważ jest obiektywną opinią. Koszty ponosi również strona przegrywająca proces. Jeśli uda nam się wygrać proces to koszty tego procesu ponosi bank. Do opłat po naszej stronie dochodzą także koszty wynagrodzenia dla biura prawnego, które pomaga nam w procesie sądowym. Ta kwota jest już ustalana indywidualnie, na początku kiedy zgłaszamy się ze swoją sprawą. Teoretycznie niektóre z biur oferują zapłatę za świadczone usługi, w wypadku kiedy proces sądowy będzie wygrany. Trzeba jednak uważać na takie umowy. Zdarza się ,że biura pobierają procent od wygranego roszczenia, jednak jest on naliczany w niekorzystny i nieprawidłowy sposób, a frankowicz musi ponieść ogromne koszty usług prawnych.

Czy kredyt frankowy może się przedawnić?

Kredyty frankowe były udzielane kilka lat temu. Wobec tego niektórzy zadają sobie pytanie – czy takie umowy podlegają przedawnieniu. Ogólnie roszczenia finansowe ulegają przedawnieniu. Inaczej jest jednak w przypadku umów kredytowych z frankami szwajcarskimi. Nie ulegają one przedawnieniu i podlegają terminowości 10 lat. Termin przedawnienia, zgodnie z wyrokiem TSUE, rozpoczyna się w momencie, kiedy konsument zda sobie sprawę z wadliwości umowy.