Państwo ma być lepiej przygotowane na kryzysy i „przypadki ekstremalne”. Wyższe zapomogi

Jarosław Kaczyński
fot. gov.pl Czołowi politycy w kraju zapoznali opinię publiczną ze szczegółami projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.
istotne.pl 183 pis, wojna, kryzys

Reklama

Wicepremier Jarosław Kaczyński, minister Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik przedstawili szczegóły projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Ministerialni urzędnicy:

Podczas konferencji minister Mariusz Kamiński przypomniał, że nowe procedury powstały w oparciu o doświadczenia kryzysowe związane z pandemią, przybyciem uchodźców z Ukrainy czy zagrożeniami związanymi z sytuacjami atmosferycznymi, takimi jak pożary, huragany i powodzie. Poinformował również, że projekt ustawy był dyskutowany na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Zaprezentowana ustawa ma być ważnym uzupełnieniem przyjętej ustawy o obronie Ojczyzny. Minister Kamiński:

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej koncentruje się na sprawach związanych z zarządzaniem kryzysowym, z sytuacją ludności cywilnej w przypadkach ekstremalnych.

Wicepremier Jarosław Kaczyński:

Podczas przygotowania tej ustawy braliśmy pod uwagę niebezpieczeństwa charakterystyczne dla obecnego, trudnego czasu, czyli tego, co dzieje się na Ukrainie i co działo się już wcześniej na polskiej granicy z Białorusią.

Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych przypomniał, że prawo powinno być stosowane w taki sposób, żeby niebezpieczeństwa mogły być jak najszybciej identyfikowane i aby można było im odpowiednio przeciwdziałać.

Struktura i finansowanie nowego systemu

Szef MSWiA mówił o zmianach dotyczących funkcjonowania Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK):

Chcemy, by Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego był zespołem decyzyjnym w sytuacjach najpoważniejszych, aby w jednym miejscu skoncentrować centrum decyzyjne i wykonawcze.

Jakie zmiany proponują czołowi politycy PiS-u?

  • Na czele RZZK będzie stał premier, a jego zastępcą zostanie minister spraw wewnętrznych.
  • Jeśli sytuacje kryzysowe będą obejmowały mniejszy obszar, to działania podejmą odpowiednio minister spraw wewnętrznych i wojewodowie.
  • Powstanie Fundusz Ochrony Ludności, z którego będą finansowane zadania z zakresu ochrony ludności.

Skąd pieniądze?

Minister Kamiński: – Środki te ustawa określa jako 0,1 PKB naszego państwa, co w obecnych realiach oznacza około 3 mld zł. Będzie to fundusz niewygasający, środki niewykorzystane w danym roku przejdą na kolejny rok. To bardzo poważne instrumenty do efektywnego działania.

Kto dostanie te środki?

Resort wyjaśnia: – Środki z Funduszu będą podzielone, w połowie przekazane będą do dyspozycji szefa MSWiA, a w połowie – do wojewodów. Będą mogły być przeznaczone m.in. na działania związane z niesieniem natychmiastowej pomocy (wsparcie dla ofiar klęsk żywiołowych) oraz inwestycje związane z infrastrukturą bezpieczeństwa.

I dodaje: – W ramach Funduszu Ochrony Ludności pieniądze trafią również do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W oparciu o zasoby OSP powstanie korpus ratowników medycznych (około 10 tys. ratowników), którzy będą nieść pomoc w społecznościach lokalnych. W ciągu kilku lat pozyskanych zostanie ponad 2,8 tys. karetek, które trafią do polskich gmin.

Co z poszkodowanymi?

Minister Mariusz Kamiński zapowiedział ponadto, że zwiększone zostaną zapomogi wypłacane poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych. Kwota ta wzrośnie z 6 tys. zł do 10 tys. zł.

Szef MSWiA: – Podnosimy także wsparcie na odbudowę domów, odbudowę nieruchomości, z 200 tys. zł, jak ma to obecnie miejsce, do 300 tys. zł. Pieniądze te będą w gestii wojewody.

Ustawa przewiduje także wprowadzenie obowiązkowych, powadzonych przez ratowników, kursów pierwszej pomocy dla młodzieży szkół średnich oraz modernizację Systemu Powiadamiania Ratunkowego (numer 112).

Co z przygotowaniami na wypadek wojny?

Wiceminister Maciej Wąsik mówił również o pozostałych zmianach, które zawiera zaprezentowany dzisiaj projekt ustawy. To m.in. przekształcenie systemu ochrony ludności w czasie wojny (czas „W”) w system ochrony cywilnej oraz powstanie Krajowego Systemu Ratowniczego, który zastąpi aktualnie funkcjonujący Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG).

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Szczegóły na gov.pl. Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama