Piotr Roman z podwyżką. Radni PiS głosowali za, przeciw tylko większość Impulsu Miasta

Piotr Roman
fot. GA Siedemnaścioro radnych głosowało za, w tym rajcy Prawa i Sprawiedliwości. Iwona Bojko wstrzymała się od głosu.
istotne.pl 183 piotr roman, pieniądze, sesja rm

Reklama

W czasie listopadowego posiedzenia Rady Miasta Bolesławiec samorządowcy głosowali nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec. W dokumencie czytamy m.in.:

[…] Ustala się miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 770,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100);
  2. dodatek funkcyjny w kwocie 3 450,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100);
  3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

W trakcie dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Dawid Sarbak, szef klubu radnych PiS:

Jesteśmy za podwyżką wynagrodzenia dla prezydenta Miasta Bolesławiec, dając tym samym panu prezydentowi pewien kredyt zaufania do lepszej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Prezydent Piotr Roman po wystąpieniu D. Sarbaka podkreślił, że te podwyżki wynikają z decyzji de facto rządu Prawa i Sprawiedliwości. I że nawet jeśli radni zagłosują przeciw podwyżce dla niego, to prawdopodobnie ta decyzja zostanie unieważniona przez wojewodę albo Sąd Administracyjny. Oraz stwierdził:

Ten poziom podwyżki byłby znacznie niższy, gdyby nie obniżka, która nastąpiła trzy lata temu; obniżka motywowana tym, że niektórzy ministrowie, w tym pani premier, otrzymali nagrody. Reakcją na to pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego była decyzja, która później została zmieniona w przepis prawny dotyczący obniżenia wynagrodzeń osobom piastującym funkcje kierownicze, czyli funkcje wykonawcze. I bardzo dobrze się stało, że teraz ten błąd został naprawiony. Bo to był błąd, moim zdaniem; to było zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec osób, które takich nagród nie otrzymały. Warto przypomnieć, że prezydent, wójt, burmistrz nie ma prawa dostać żadnych nagród uznaniowych.

Prezydent dodał, że nigdy nie żalił się na wysokość swojego wynagrodzenia. I podkreślił, że jego ostatnie wynagrodzenie wynosiło „na rękę” 7,2 tys. zł. Oraz że prezydent Wrocławia zarabia około 8 tys. zł i pod względem wysokości płac we wrocławskim ratuszu znajduje się dopiero na 50–60 pozycji.

Łukasz Jaźwiec, szef klubu Bezpartyjni i Ziemia Bolesławiecka, zwrócił z kolei uwagę na to, że finalnie – po podwyżce – prezydent Bolesławca wróci do sytuacji sprzed trzech lat. I że dziwi go epatowanie przez część radnych tym, że P. Roman ma tę podwyżkę dostać:

Ci sami radni, którzy pokazują palcem, nie informują, że oni też dostali podwyżkę. I też otrzymują wyższe diety. To jakoś umyka, to jakoś jest traktowane po macoszemu.

Rada podjęła wspomnianą uchwałę 17 głosami za. Przeciw zagłosowali niemal wszyscy radni Impulsu Miasta: Dominik Chodyra, Maciej MałkowskiŁukasz Molak. Iwona Bojko wstrzymała się od głosu.

Ile „na rękę” będzie zarabiał Piotr Roman od nowego roku?

Ta kwota padła na sesji. Będzie to 13 tys. 10 zł.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama