materiał promocyjny

Trwa rozbudowa kanalizacji odwadniającej tereny przy Gdańskiej w Bolesławcu

Ulica Gdańska
fot. UM Bolesławiec Rozpoczęły się prace przy rozbudowie kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM. Inwestycja powadzona jest w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”.
istotne.pl 183 ul. gdańska, um bolesławiec

Inwestycja polega na wykonaniu nowej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Bóbr. Jej zakres obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 370,04 m, w tym kanał ściekowy, oraz elementy kanalizacji: studnie prefabrykowane, wpusty deszczowe, przykanaliki, osadnik wirowy i separator lamelowy w studni.

W ramach robót zaplanowano również przebudowę istniejącego wylotu do rzeki Bóbr oraz odtworzenie i remont nawierzchni jezdni i chodników.

Wykonawcę jest firma Sigma Projekty-Instalacje z Bolesławca. Koszt robót budowalnych robót budowlanych wynosi 904 050 zł.

Prace finansowane są w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr RPDS.04.05.01-02-0014/19. Dofinansowanie w wysokości 84,99%. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Miasta Bolesławiec.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano do 20 lipca br.