Znamy najlepsze bolesławieckie szkoły wg „Perspektyw”

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego
fot. istotne.pl Edukacyjny periodyk opublikował tegoroczny ranking liceów i techników. Jak wypadły nasze szkoły?
istotne.pl 183 edukacja

W rankingu liceów znalazło się jedynie I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego. Szkoła zajęła wysokie, 270 miejsce. „Perspektywy”:

(…) licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Twórcy rankingu nie uwzględnili II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu. (A w zestawieniu głównym znalazło się aż tysiąc polskich liceów).

Jakie miejsca nasze licea zajęły w województwie?

  • 19 – I LO im. Władysława Broniewskiego
  • 69 – II LO im. Janusza Korczaka.

Jak wypadły technika?

Jeśli chodzi o bolesławieckie technika, to najwyżej notowana jest „piątka” z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu. (Miejsce 292). Na 353 pozycji uplasowała się „trójka” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora Henryka Sucharskiego w Bolesławcu. (Pozostałe szkoły nie zostały uwzględnione w rankingu głównym oceniającym 500 szkół).

Według jakich kryteriów oceniano technika? Serwis:

(…) technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Jakie miejsca nasze technika zajęły w województwie?

  • 6 – Technikum nr 5 (ZSHiU im. J. Kochanowskiego)
  • 8 – Technikum nr 3 (ZSOiZ im. mjra H. Sucharskiego)
  • 18 – Technikum nr 2 (ZSB)
  • 23 – Technikum nr 4 (ZSE im. I. Domeyki)
  • 66 – Technikum nr 1 (ZSM im. L. Waryńskiego).

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.