Chcą wpisać bolesławiecką ceramikę na listę UNESCO

Ludzie
fot. UM Bolesławiec Deklarację podpisało 29 depozytariuszy.
istotne.pl 183 ceramika, muzeum ceramiki, um bolesławiec

W piątkowe popołudnie przedstawiciele firm ceramicznych działających na terenie powiatu bolesławieckiego, władz samorządowych z prezydentem miasta Bolesławiec Piotrem Romanem na czele, Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Bractwa Ceramicznego i miejskich instytucji kultury podpisali deklarację współpracy dotyczącą wpisu ceramiki bolesławieckiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Magistrat: – Jest to pierwszy, historyczny krok inicjujący działania, które mogą doprowadzić do zgłoszenia ceramiki bolesławieckiej na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

W Polsce inicjatywy tego typu są nadzorowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Urząd: – Zgodnie z Konwencją UNESCO z 2003 r. wpis na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego stanowi podstawę do ewentualnego złożenia wniosku o zamieszczenie elementu dziedzictwa z terenu Polski na międzynarodowych listach prowadzonych w ramach tej Konwencji przez UNESCO.

Podczas spotkania rolę koordynatora inicjatywy powierzono Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Deklarację podpisało 29 depozytariuszy. Szczegóły na stronie bolesławieckiego magistratu.