Problem ze śmieciami w Nowogrodźcu? „Gdzie ludzie mają je oddawać – do lasu zawozić?”

PSZOK Nowogrodziec
fot. Gmina Nowogrodziec Sprawę poruszył profil „Nowogrodziec News”. Jest komentarz wiceszefa gminy.
istotne.pl 183 nowogrodziec, śmieci

Reklama

Facebookowy profil Nowogrodziec News opublikował wpis mieszkańca:

Taka sytuacja dzisiaj na PSZOK-u. Zawiozłem dwie opony zimowe do wyrzucenia, osoba pracująca tam powiedziała, że nie przyjmie ich, bo nie ma miejsca od dwóch tygodni, pomimo tego zostawiłem je. Pracownik PSZOK-u wrzucił mi je z powrotem do samochodu, na fotele, z krzykiem: dzwoń do Lubania albo idź do Burmistrza. Zawiozłem opony do Urzędu i zostawiłem pod drzwiami Wydziału Komunalnego, usłyszałem od Naczelnika tego wydziału tłumaczenie, że mają problem z firmą z Lubania, która nie odbiera odpadów – ale to nie jest problem mieszkańców gminy, tylko Urzędu, że sobie nie radzi. Naczelnik powiedział: idź do Burmistrza – „spychotechnika”. Za pół godziny przyjechała Straż Miejska i przywiozła mi stare opony z powrotem do domu i upomnienie za zaśmiecanie Urzędu.

Mieszkaniec dodał:

(Opon jednak nie zostawili mi – zabrali na PSZOK). Tylko czy nie zostali z stamtąd wygonieni, tak jak ja – ciekawe? Po wszystkim zrobiłem sobie kawę, usiadłem i tak pomyślałem, że te opony nie były jeszcze najgorsze, mogłem jeszcze poczekać z wymianą do następnych wyborów w Mieście Nowogrodziec. Najważniejsze, że zrozumiałem, co to jest ten POLSKI ŁAD, o którym tak głośno się teraz mówi. Gdzie ludzie mają oddawać odpady – do lasu zawozić????????

Andrzej Drąg, zastępca burmistrza Gminy Nowogrodziec, dla istotne.pl:

W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, który został przeprowadzony w pierwszej połowie 2019 roku, została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Podmiotem świadczącym usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Bankowej 8. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca odpowiada za nadzór, dostawę i odbiór kontenerów. Po stronie Wykonawcy leży monitorowanie stanu napełnienia kontenerów i przekazywanie ich do zagospodarowania bezpośrednio po zapełnieniu.

W roku 2019 łączna ilość odpadów – opon wyniosła 33 tony, natomiast w poprzednim roku było to już 76 ton. W roku bieżącym, w okresie styczeń–kwiecień, ilość odebranych opon przekroczyła 19 ton. W miesiącu maju kontener z oponami był odbierany czterokrotnie w dniu 2, 11, 16 i 19 maja.

I dodaje:

Tak znaczący wzrost ilości zużytych opon trafiających do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest następstwem wprowadzenia dodatkowych opłat dla klientów korzystających z serwisu wymiany opon. W latach poprzednich zużyte opony można było nieodpłatnie pozostawić w warsztacie obecnie za oddanie starych opon trzeba zapłacić, a cena ta waha się najczęściej między 5 a 10 zł za sztukę.

Na koniec warto wspomnieć, że PSZOK nie przyjmuje odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że pochodzą one z prowadzenia działalności gospodarczej.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama