Zmodernizują obiekty sportowe w Nowogrodźcu i Zebrzydowej. Są wizualizacje

Wizualizacja budynku
fot. Gmina Nowogrodziec Gminni urzędnicy: – Dzięki otrzymanym środkom z „Polskiego Ładu” modernizujemy sportowe obiekty.
istotne.pl 183 gmina nowogrodziec, polski ład

Reklama

Zmodernizowana zostanie infrastruktura sportowa w miejscowościach Nowogrodziec i Zebrzydowa. Samorząd:

Wartość podpisanego kontraktu to 7 mln 626 tys. zł, w tym:

 • budowa budynku zaplecza sportowego na stadionie miejskim w Nowogrodźcu – wartość inwestycji: 6 mln 150 tys. zł;
 • modernizacja boiska sportowego w Zebrzydowej, wartość inwestycji: 1 mln 476 tys. zł.

Co zostanie zrobione w Nowogrodźcu?

 • W ramach budowy budynku zaplecza sportowego w Nowogrodźcu zostanie rozebrany i zutylizowany istniejący budynek kontenerowy. W jego miejsce powstanie nowy obiekt dwukondygnacyjny o zbliżonych wymiarach do istniejącego.
 • Przy budynku zostanie zlokalizowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych oraz schody zewnętrzne.
 • Zostanie wykonana nowa linia energetyczna, nowe przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej.
 • Wykonana zostanie również nowa wewnętrzna linia zasilająca instalację oświetleniową stadionu.
 • Przy budynku zostanie odtworzone utwardzenie terenu oraz dojścia na stadion.
 • Wydzielone zostaną nowe miejsca parkingowe, w tym również te dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku zaplecza sportowego, na parterze, zaprojektowany został zespół szatniowy dla piłkarzy i sędziów z węzłami sanitarnymi, magazyn sprzętu sportowego, zaplecze socjalno-pralnicze, magazyn gospodarczy, biuro, toalety dostępne z zewnątrz obiektu, garaż oraz kotłownie.

Mało tego, na piętrze zaprojektowano salę konferencyjną dla 30 osób, siłownię i salę do ćwiczeń – fitness/gimnastyka/rozgrzewka – wraz z zespołem szatniowym i węzłami sanitarnymi, gabinet masażu oraz recepcję.

Co zostanie zrobione w Zebrzydowej?

 • Modernizacja boiska sportowego w Zebrzydowej będzie polegała na wykonaniu nowego boiska o długości całkowitej 110 m i szerokości 70 m. (Wymiar pola gry wynosić będzie 64 x 100 m).
 • Powstanie także nowy system zraszania boiska piłkarskiego. (W tym celu wykorzystana zostanie istniejąca studnia głębinowa i zbiornik na wody deszczowe).
 • Na liniach bramkowych boiska zamontowane będą profesjonalne bramki do piłki nożnej.
 • Za liniami bramkowymi boiska zamontowane zostaną piłkochwyty o długości 2 x 50 m i wysokości 8 m.
 • Boisko będzie posiadało nawierzchnię z trawy naturalnej sportowej sianej na odpowiednio przygotowanym podłożu. Urząd: – Przyległy od strony zachodniej, wschodniej i południowej teren zostanie wyrównany, wysiana zostanie trawa identyczna jak na boisku piłkarskim.

Gmina dodaje: – Realizacja zadania rozpocznie się w czerwcu 2022 i potrwa od 18 miesięcy do 2 lat.

Reklama