Odwołanie Zofii Barczyk: medycy złożyli wypowiedzenia. Karetki i tiry na ulicach miasta

Zofia Barczyk - dyrektorka szpitala w Zgorzelcu
fot. facebook.com/WSSPZOZwZgorzelcu Zgorzelecki portal zinfo.pl opublikował oświadczenie dr. Marcina Wolskiego, wieloletniego współpracownika odwołanej dyrektorki. Trwa spór pracowników szpitala ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu. Pracownicy szpitala złożyli wypowiedzenia. Na ulicach miasta protestują kierowcy karetek i samochodów ciężarowych.
istotne.pl 183 koronawirus, szczepienie

Reklama

O sprawie odwołania Zofii Barczyk z funkcji dyrektorki zgorzeleckiego szpitala informowaliśmy we wtorek, 12 stycznia.

Reakcją części kadry medycznej na odwołanie dyrektorki szpitala było złożenie wypowiedzeń – podał serwis zinfo.pl. Medium opublikowało też oświadczenie wieloletniego współpracownika odwołanej – dr. Marcina Wolskiego:

W dniu 12 stycznia 2021 roku, w obecności zarządu powiatu, pani Dyrektor Zofia Barczyk otrzymała z rąk starosty powiatu zgorzeleckiego Artura Bielińskiego wypowiedzenie w zakresie pełnienia funkcji i świadczenia pracy.

Wypowiedzenie było olbrzymim zaskoczeniem nie tylko dla Pani Dyrektor, ale także dla pracowników szpitala, członków Rady powiatu, Rady Społecznej szpitala, a także społeczności lokalnej.

Jako jedyny powód i uzasadnienie decyzji podano rzekome nieprawidłowości, dotyczące procesu szczepień przeciw COVID-19.

Jednakże w naszym szpitalu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym zakresie, bo do chwili obecnej nie wskazano uchybień przy realizacji Narodowego Programu Szczepień COVID-19 przez instytucje nadzorujące działalność Szpitala.

Przeprowadzana na bieżąco przez szpitalny Zespół ds. Szczepień przeciwko COVID-19 weryfikacja nie potwierdziła nieprawidłowości.

Wątpliwość wśród społeczeństwa mogły budzić medialne doniesienia o zaszczepieniu burmistrza Zgorzelca – Rafała Gronicza (w sumie jedynego aktywnego polityka zaszczepionego w naszej placówce). Jednak Zespół ds. Szczepień zweryfikował również prawidłowość kwalifikacji ww. osoby do udziału w Programie Szczepiennym, określoną przez NFZ i Centrum e-zdrowia.

Tym samym pretekst, podany jako powód zwolnienia Pani Dyrektor, w ogóle nie zaistniał. Realizowane szczepienia przeciw COVID-19 są zorganizowane bardzo sprawnie i cechują się wysoką zgłaszalnością osób.

Uważam, że decyzja o zwolnieniu Pani Dyrektor jest pochopna i w pełni nieuzasadniona, a forma i styl jej przeprowadzenia zostawia, delikatnie mówiąc, dużo do życzenia.

Biorąc pod uwagę niepodważalne zasługi i rolę Pani Dyrektor dla służby zdrowia naszego Szpitala oraz regionu, uważam takie postępowanie za moralnie i etycznie naganne.

Tak ja i wszyscy ordynatorzy oraz kierownicy jednostek medycznych, niemedycznych naszego szpitala kompletnie z tym się nie zgadzamy. Uważamy, że podjęta decyzja uderza w dobro pacjentów i bezpieczeństwo funkcjonowania Szpitala.

Nigdy nie zaakceptujemy próby „pozbycia” się osoby o takich kompetencjach, zasługach i charyzmie bez żadnych właściwie podstaw, tylko na podstawie artykułu w wątpliwej jakości medium.

W związku z tym z dniem 12.01.2021 r. z godziną 12:30 wszyscy wymienieni, a także podległy im personel złożyli na ręce starosty wypowiedzenia pełnionych funkcji i pracy – z żądaniem natychmiastowego wycofania błędnie podjętej decyzji.

Mamy nadzieję, że wobec naszej solidarnej postawy i w obliczu wyzwań, związanych z pandemią, Zarząd Powiatu opamięta się i przywróci Panią Dyrektor na stanowisko – pozwalając jej stawić czoła medialnym zarzutom i dalej działać dla dobra szpitala i mieszkańców regionu.

Aktualizacja 2021-01-13, 13:15

W proteście przeciwko odwołaniu Zofii Barczyk z funkcji dyrektorki zgorzeleckiego szpitala około 200 osób pracujących w placówce złożyło wypowiedzenia. Na ulicach miasta odbywa się protest.

Kierowcy karetek (na sygnałach) i samochodów ciężarowych, w ramach protestu, jeżdżą drogami między szpitalem a siedzibą starostwa powiatowego. Więcej na tvn24.pl 

Na razie pracownicy szpitala, domagający się przywrócenia Zofii Barczyk na stanowisko, nie doszli do porozumienia z władzami powiatu.

Materiał wideo – portal zinfo.pl:

Aktualizacja 2021-01-13, 19:00

Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie odwołania Dyrektora WS – SPZOZ w Zgorzelcu:

Treścią Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, przyjętego przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w grudniu 2020 r., ustalono kolejność szczepień przeciwko Covid-19. Do tzw. „grupy 0”, otrzymującej pierwszeństwo w dostępie do szczepionki zaliczono pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników Domów Pomocy Społecznej  i Pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno- epidemiologicznych.

Pismem z dnia 5 stycznia 2021 r. Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu oświadczyła, iż w dniu 30 grudnia 2020 r. Szpital otrzymał 375 dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Podała również, iż termin przydatności szczepionek oznaczono na dzień 03.01.2021 r. godzina 10:00, przy czym iniekcja wykonywana była w okresie od 30 do 31 grudnia 2020 r. W tym czasie wykorzystano wszystkie dawki szczepionki.

Jednocześnie, w okresie od 30 do 31 grudnia 2020 r. na liście osób chętnych do szczepienia z „grupy 0” było 500 pracowników zgorzeleckiego szpitala. Pomimo zgłoszenia przez nich chęci szczepienia nie zostali nawet poinformowani o możliwości przyjęcia dawki szczepionki w tym okresie. Tyczy się to również pracowników DPS, aptek, NZOZ-ów, MOPS, PCPR, sklepów medycznych i studentów uczelni medycznych.   

Tymczasem w ramach otrzymanych dawek szczepionki zaszczepiono osoby spoza „grupy 0”. Było to niezgodne z Narodowym Programem Szczepień, który do dnia 6 stycznia dopuszczał co prawda możliwość zaszczepienia się członków rodzin pracowników służby zdrowia oraz pacjentów szpitala, ale TYLKO w przypadku braku wystarczającego zainteresowania ze strony personelu medycznego oraz innych grup zawodowych kwalifikujących się do „grupy 0”.

Powyższe działanie, które w dobie panującej pandemii należy ocenić jako niewłaściwe i naruszające zasady równego dostępu do szczepień, było podstawą do podjęcia przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego uchwały o odwołaniu Zofii Barczyk z funkcji Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

Jednocześnie Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego oczekuje na wynik postępowania kontrolnego prowadzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego

Artur Bieliński

Reklama