Trwa remont I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu

Budynek I LO
fot. Powiat Bolesławiecki W I LO trwają prace remontowe, które maja na celu likwidacje skutków działania wilgoci, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa zarówno uczniów jak i kadry pedagogicznej. Wartość inwestycji to kwota 599.000,00 zł, którą w całości pokryje Powiat Bolesławiecki.
istotne.pl 4 remont, liceum

Reklama

Dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych zakończy się jeszcze w tym roku. Roboty budowlane, dzięki którym poprawi się bezpieczeństwo osób korzystających z budynku, podzielone są na kilka etapów. Pierwszy z nich obejmuje podział pomieszczeń magazynowych, gospodarczych i hydroforni w piwnicy na kilka stref pożarowych. Uszczelniona zostanie droga ewakuacyjna na wyższej kondygnacji, a także zlikwidowane zostaną ścianki, które zawężają drogi ewakuacyjne. Usunięty zostanie również próg, a w jego miejsce zamontowana zostanie pochylnia.

Kolejny etap prac obejmie oddzielenie głównej klatki schodowej od korytarzy, montaż specjalnych kurtyn dymowych i dymoszczelnych drzwi. Wymienionych zostanie 14 okien na trzecim piętrze, które wyposażone są w system oddymiania, a cały system sterowany będzie z centrali sterującej. Dla poprawy bezpieczeństwa w całym budynku zamontowane zostaną czujniki dymu, które w chwili zagrożenia automatycznie uruchomią system. Szkoła będzie także wyposażona w specjalne lampy z piktogramami oznakowania dróg ewakuacyjnych.

Wnętrze budynku również zyska nowy wystrój. W ramach remontu we wnętrzu ułożone zostaną nowe okładziny ścienne i wykładziny podłogowe, przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej. Zastosowane materiały będą niepalne lub trudno zapalne.
Przewidywany termin zakończenia robót to 20 listopada 2020 r.

Reklama