Wspierają przesłuchiwane dziewczyny w Lwówku Śląskim

Grupa wspierajaca przesłuchiwane dziewczyny we Lwówku Śląskim
fot. Bolesławiecki Strajk Kobiet Bolesławiecki Strajk Kobiet wspiera młode kobiety, które wezwano na przesłuchanie w związku z zarzucaną im organizacją Marszu Kobiet. Adwokat jednej z kobiet uważa, że działania zmierzające do ukarania osoby wyjątkowo młodej nie jest rozwiązaniem i niepotrzebnie eskaluje napięcia.
istotne.pl 86 lwówek śląski, strajk kobiet

Reklama

Dwie mieszkanki Lwówka Ślaskiego zostały wezwane na przesłuchanie w związku z zarzucaną im organizacją Marszu Kobiet, na którym była Marta Lempart. Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet odwiedziła Lwówek 1 grudnia 2020 roku. Protest przebiegł w pokojowej atmosferze i był spontaniczny. Mimo tego, przed protestem policjanci odwiedzili 16-letnią dziewczynę, która wpisała się w mediach społecznościowych jako organizatorka. Policja przyszła do nastolatki po 11:00 w piątek 27 listopada. Dwaj policjanci pouczyli dziewczynę o konsekwencjach organizacji protestu.

– Policjanci mówili mi, że nie chcą mnie straszyć, ale ja czułam, że choć nie mówią mi tego wprost, to sugerują, bym na protest nie przychodziła, bo mogę mieć sprawę w sądzie za zorganizowanie czegoś takiego [protestu przyp. red.] Policjanci powiedzieli, że dziś mam 16 lat, ale jutro będę miała 17 lat, więc we wtorek będę odpowiadała już jako osoba dorosła – opowiadała o wizycie funkcjonariuszy lwóweczanka.

Wezwana na przesłuchanie 17-latka ma zapewnioną opiekę prawną. Wspierają ją też koleżanki i koledzy z Bolesławieckiego Strajku Kobiet. Poniżej oświadczenie jej adwokata.

Potwierdzam, że w dniu 15 grudnia 2020 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim odbyło się przesłuchanie mojej Klientki w związku z zarzucaną jej organizacją Marszu Kobiet, która zdaniem organów ścigania kwalifikuje się jako wykroczenie z art. 52 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. 2019.0.821 t.j.)

Na obecnym etapie postępowania moja Klientka korzystając z przysługującego jej prawa, odmówiła składania wyjaśnień w sprawie, bowiem wyjaśnienia dotyczące przebiegu zdarzenia zamierza w sposób szczegółowy złożyć przed Sądem.

Nie przesądzając w żaden sposób sprawy – jak również niezależnie od słów krytyki czy poparcia dla organizowanych Strajków Kobiet, które wyrażane są w przestrzeni publicznej – naszym zdaniem jako Kancelarii – działania zmierzające do „ukarania” naszej Klientki, co warto podkreślić osoby wyjątkowo młodej, za bezspornie trudny społecznie temat budzący emocje, nie jest rozwiązaniem i naszym zdaniem niepotrzebnie eskaluje napięcia.

Adw. Piotr Klebanowicz"

Artykuł 52 Kodeksu wykroczeń.

Art. 52. § 1. Kto przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w przebiegu niezakazanego zgromadzenia, zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu, przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy, bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący lub przewodniczący zgromadzenia, bierze udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia, podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Reklama