Przy miejskim stawie łabędzica zniosła jaja, czy będą małe łabędzie?

Przy miejskim stawie łabędzica zniosła jaja, czy będą małe łabędzie?
fot. istotne.pl Łabędzica zniosła dwa jaja. Czytelnicy informują nas, że wysiaduje je, ale często też jaja pozostawione są same sobie.
istotne.pl 4 łabędź, staw miejski

Reklama

Kilka dni temu łabędzica przy miejskim w Bolesławcu stawie zniosła dwa jaja. Początkowo było widać jak je wysiaduje, ale obecnie coraz częściej pozostawia je i długo do nich nie wraca. Przy gnieździe kręcą się za to kaczki.

Informują nas o tym czytelnicy, zwracając uwagę na to, że być może spowodowane jest stresem ptaków, wynikającym z tego, że gniazdo z jajami jest blisko barierek i co chwilę zaglądają tam ciekawscy przechodnie. Być może należałby gniazdo osłonić jakimś parawanem, żeby ludzie nie podchodzili blisko i tam nie zaglądali?

O sytuacji poinformowaliśmy urząd miasta.

Łabędzica wysiaduje jajaŁabędzica wysiaduje jajafot. istotne.pl

Jak czytamy na Wikipedii:

Łabędzie Nieme budują gniazda pływające w trzcinach, rzadziej na lądzie lub w innych trudno dostępnych miejscach. Podkład tworzą gałązki i grubsze badyle, wierzch delikatne liście trzcin i sitowia, a wnętrze wysłane jest materiałem drobnym oraz dużymi piórami puchowymi. Samiec przynosi budulec dziobem i podaje samicy, a ona układa go we właściwy sposób

Samica w ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając 5 do 9 jaj (oswojone łabędzice nawet do 12) w kwietniu lub maju.

Jaja wysiadywane są przez okres ok. 35 dni głównie przez samicę, podczas gdy samiec z reguły pozostaje w pobliżu, broniąc w razie potrzeby gniazda, zastępując samicę na krótkie okresy. Pisklęta są zagniazdownikami, opiekują się nimi zarówno samiec jak i samica.

Zdolność do lotu uzyskują po około 4–5 miesiącach. Dwu i trzyletnie młode wprawdzie próbują budować już gniazdo, ale dojrzałość osiągają najwcześniej w 3. roku życia.

Reklama