Uwaga, kierowcy! Eksperymentalne oznakowanie na drogach szybkiego ruchu

Oznakowanie
fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko GDDKiA: – Zależy nam na tym, aby oznakowanie dróg było jednolite, intuicyjne i w pełni czytelne dla kierowców. Ten cel przyświecał nam podczas opracowywania projektu zmian w zakresie oznakowania dróg szybkiego ruchu.
istotne.pl 183 gddkia

Reklama

Trochę historii

W 2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyraziła zgodę na oznakowanie eksperymentalne w zakresie oznaczenia kierunkowego i tablic szlaku drogowego na budowanej autostradzie A1 na odcinku Toruń–Kowal. Do końca roku oznakowanie eksperymentalne zostało wyniesione na pierwszej części tego odcinka pomiędzy Toruniem a Włocławkiem (woj. kujawsko-pomorskie).

Kolejnym krokiem było wprowadzenie oznakowania eksperymentalnego przy oznaczeniu dojazdów do bramek na punktach poboru opłat (PPO) na autostradzie A4 (PPO Karwiany i Żernica) oraz na autostradzie A2 (PPO Żdżary i Stryków). Od tego czasu oznakowanie eksperymentalne zostało już wdrożone na 57 odcinkach dróg w całej Polsce. Pod koniec 2019 r. wyniesione zostało m.in. na kilku odcinkach drogi ekspresowej S5 (woj. wielkopolskie: autostrada A2 – węzeł Lipno, woj. kujawsko-pomorskie: autostrada A1 – granica z woj. wielkopolskim) oraz na śląskim odcinku autostrady A1 Częstochowa Północ–Częstochowa Blachownia.

Czemu służą te zmiany?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

Wprowadzenie oznakowania eksperymentalnego ma na celu zwiększenie czytelności i intuicyjności oznakowania oraz uczynienie go bardziej nowoczesnym. Projekt zakłada również poprawę bezpieczeństwa ruchu i komfortu podróżowania. Znaki, odbiegające nieco od dotychczasowych, mają stanowić ewolucyjną zmianę oznakowania standardowego, stworzoną w oparciu o opinie przesyłane przez użytkowników dróg i analizy GDDKiA.

Warto przypomnieć, że warunki techniczne dla znaków drogowych są wyraźnie zdefiniowane przez przepisy prawa. Wszelkie zmiany w tym zakresie muszą więc być wprowadzane poprzez modyfikację konkretnych rozporządzeń lub zgód w ramach projektów badawczych zaakceptowanych przez KRBRD. Od 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury przeprowadza cykliczną (dwa razy do roku) ocenę zgodności oznakowania wyniesionego w terenie przez GDDKiA z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to zarówno oznakowania eksperymentalnego, jak i standardowego.

I dodaje:

Zgodnie z naszymi założeniami, oznakowanie eksperymentalne ma być intuicyjne, dlatego wielu kierowców mogło przyjąć wprowadzane zmiany jako coś oczywistego.

Jakich dokonano modyfikacji?

Różnice w znakach na drogach klasy A i S

Dojeżdżając do węzła, najpierw zobaczymy tablicę węzła drogowego (znak E-20), na której obok piktogramu węzła, jego nazwy oraz odległości dodano numer węzła, co ma ułatwić orientację kierowcom (np. zjedź na węźle nr 2). Warto podkreślić, że na drogach ekspresowych w oznakowaniu eksperymentalnym tablice węzła drogowego są takiej samej wielkości jak na autostradach.

Różnice w znakach na drogach klasy A i SRóżnice w znakach na drogach klasy A i Sfot. GDDKiA

Na autostradzie dwukrotnie (w odległości 1500 m i 500 m), a na ekspresówce tylko raz (500 m), zobaczymy dużą tablicę przeddrogowskazową (E-1), na której dodano tabliczkę z piktogramem wyjazdu z numerem węzła. W porównaniu ze zwykłym oznakowaniem na drodze ekspresowej zwiększono wielkość tablicy przeddrogowskazowej do rozmiarów stosowanych na autostradzie.

Różnice w znakach na drogach klasy A i SRóżnice w znakach na drogach klasy A i Sfot. GDDKiA

Trzykrotnie przed początkiem pasa wyłączania zobaczymy pionowe tablice wskaźnikowe (F-14 d, e, f), informujące o odległości (300, 200 i 100 metrów przed początkiem pasa wyłączania). To rozwiązanie znane dotychczas z autostrad wprowadzono w oznakowaniu eksperymentalnym na drogach ekspresowych.

Różnice w znakach na drogach klasy A i SRóżnice w znakach na drogach klasy A i Sfot. GDDKiA

Na początku pasa wyłączania kierowcy widzą tablicę drogowskazową (E-2) nad całą szerokością jezdni, która zastąpiła dwie mniejsze. W oznakowaniu eksperymentalnym połączono i wydłużono panele znaku tak, aby informacja na znaku odnosiła się do kierunku na właściwym pasie ruchu. Dodano strzałki wskazujące kierunek na danym pasie ruchu, a nad tablicą dodano numer węzła z piktogramem wyjazdu.

Różnice w znakach na drogach klasy A i SRóżnice w znakach na drogach klasy A i Sfot. GDDKiA

Oznakowanie eksperymentalne wprowadziło na nosku łącznicy wyjazdowej, zarówno na autostradzie, jak i ekspresówce, drogowskaz w kształcie strzały (E-3) z tabliczką zawierającą piktogram wyjazdu i jego numer. Jeśli węzeł miał dwie kolejne łącznice obsługujące różne kierunki, to obok numeru węzła mogliśmy zobaczyć literę a lub b (w tym przypadku takie oznakowanie stosowane było też na tablicy przeddrogowskazowej i drogowskazowej).

Różnice w znakach na drogach klasy A i SRóżnice w znakach na drogach klasy A i Sfot. GDDKiA

Oddalając się od węzła, zobaczymy tablicę szlaku drogowego (E-14), na której dodano piktogram kolejnego węzła z numerem i odległością do niego, a na dole znaku wskazano dużą miejscowość znajdującą się tuż za granicą naszego kraju (tylko w strefie Schengen) zamiast przejścia granicznego.

Różnice w znakach na drogach klasy A i SRóżnice w znakach na drogach klasy A i Sfot. GDDKiA

Oznakowanie objazdów

Znalezienie właściwej drogi objazdu przysparzać może sporo trudności. Dlatego też w oznakowaniu eksperymentalnym zaprojektowaliśmy oznaczenia stałych objazdów, dzięki którym w przypadku konieczności przekierowania ruchu nie tracimy czasu na montaż tabliczek. Znak F-8 montowany jest jako znak pryzmowy przed węzłem i zazwyczaj widoczne jest jedynie szare tło. Zmiana nadawanego znaku może być realizowana poprzez zmianę położenia elementów ruchomych w postaci graniastosłupów o podstawie trójkątnej. W sytuacji, gdy droga zostanie zablokowana, pryzmy odwrócą się, odsłaniając informację o objeździe. Tabliczki objazdowe na co dzień wskazują kierunek dojazdu do węzła.

Informacje o zamknięciu drogi i objeździe wyświetlą się również na tablicach VMS, na których wyświetlają się rysunki znaków i komunikaty za pomocą diod.

Tablica F-8 zawiera: schemat objazdu pomiędzy węzłami, długość objazdu, wzór tabliczki prowadzącej objazd.

Tabliczka zawiera informacje o: dojeździe do węzła na autostradzie / drodze ekspresowej, numer węzła, do którego prowadzi objazd i wskazanie kierunku. Duża litera „O” oznacza, że to tabliczka dedykowana dla objazdu.

Oznakowanie objazdówOznakowanie objazdówfot. GDDKiA

Oznakowanie przejazdów i wjazdów awaryjnych

Z myślą o potrzebach służb utrzymaniowych i ratowniczych zaprojektowaliśmy tabliczki oznaczające miejsca, w których zlokalizowane są przejazdy awaryjne i wjazdy awaryjne. Na tabliczkach widnieje skrót od nazwy elementu drogi i kilometr, w którym jest on zlokalizowany.

Oznakowanie przejazdów i wjazdów awaryjnychOznakowanie przejazdów i wjazdów awaryjnychfot. GDDKiA

Toczą się prace legislacyjne

W połowie września 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

GDDKiA:

Zmiany te wpłyną m.in. na sposób i zakres informacji przekazywanych kierującym pojazdami, a w konsekwencji przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania. Rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu wprowadzą także nowe tablice wskaźnikowe informujące o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej. Tablice te funkcjonują na razie jako element oznakowania eksperymentalnego. Aby inne elementy oznakowania eksperymentalnego mogły uzyskać status powszechnie obowiązujących, powinny być wprowadzone stosownymi rozporządzeniami ministra właściwego do spraw transportu.

Czy będziemy mieć wpływ na nowe oznakowanie?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

Jeszcze w tym miesiącu planujemy publikację ankiety skierowanej do użytkowników dróg krajowych, dotyczącej kwestii oznakowania. Badanie trwać będzie miesiąc i pozwoli nam poznać opinię kierowców na temat oznakowania eksperymentalnego (Czy się sprawdziło? Co należałoby poprawić?) oraz obecnie obowiązujących rozwiązań w zakresie znaków drogowych.

I dodaje:

Uczestnicy ankiety ocenią, co w systemie oznakowania dróg krajowych należałoby zmienić, których znaków jest za dużo, a które są z różnych względów niezrozumiałe.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.

Reklama