Kolos powstanie przy Leśnej w Bolesławcu? Mieszkańcy nie wykluczają protestów

Kolos powstanie przy Leśnej w Bolesławcu? Mieszkańcy nie wykluczają protestów
fot. i wizualizacja: istotne.pl O sprawie powiadomił nas Czytelnik, mieszkaniec Bolesławca.
istotne.pl 183 um bolesławiec, ul. leśna

Do redakcji zadzwonił Czytelnik, który poinformował nas, że przy ulicy Leśnej, w budynku po wylęgarni, ma powstać kilkukondygnacyjny kolos. Co wg niego oznacza kilkadziesiąt nowych mieszkań, a co za tym idzie – kilkadziesiąt nowych samochodów i straszny tłok w miejscu, które dotąd było cudownym zaciszem.

Zgłaszający:

Miasto sprzedawało działki ludziom pod zabudowę domów jednorodzinnych, a teraz przed ich oknami wyrośnie kolos. To po prostu się w głowie nie mieści! Stracimy prywatność.

Czytelnik dodał, że okoliczni mieszkańcy nie wykluczają protestów w tej sprawie.

O sprawę zapytaliśmy bolesławiecki magistrat. Agnieszka Gergont, rzeczniczka Urzędu Miasta Bolesławiec:

Aktualnie trwa procedura rozpoczęta uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XIX/201/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Bolesławcu.

W tym tygodniu (10 czerwca) ukaże się obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu wraz z prognozami oddziaływań na środowisko, w tym dla terenu zlokalizowanego przy ul. Leśnej w Bolesławcu. Projekty planów wraz prognozami zostaną udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec pod adresem: http://bolesawiec.eu/mpzp/ oraz w Systemie Informacji Przestrzennej pod adresem: https://giap3.miastoceramiki.eu/boleslawiec.

I dodaje:

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Szczegółowe informacje znajdą się w obwieszczeniu.

(Zdjęcie nagłówkowe: hipotetyczna wizualizacja wykonana przez istotne.pl).