materiał promocyjny

Schronisko dla bezdomnych z innych gmin w Bolesławcu

Schronisko
fot. UM Bolesławiec Szacuje się, że koszt jednego miejsca nie powinien być wyższy niż 10.000 zł.
istotne.pl 183 bezdomność, schronisko, um bolesławiec

Reklama

Rada Miasta Bolesławiec wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Gminą Bolesławiec, Gminą Gromadka, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą i Miastem Nowogrodziec oraz Gminą Osiecznica w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu tych gmin.

UM Bolesławiec:

Uzasadnieniem jest m.in. fakt, iż w Powiecie Bolesławieckim funkcjonuje tylko jedno schronisko dla bezdomnych mężczyzn zlokalizowane na terenie Bolesławca, prowadzone obecnie przez Polski Czerwony Krzyż/Oddział Bolesławiec, wspierane od wielu lat dotacją z budżetu miasta Bolesławiec – zrozumiałym jest, iż gminy ościenne – wobec obowiązku wywiązania się z zadania pomocy społecznej – wyrażają chęć skorzystania z zasobów tej placówki przez kolejne lata.

Wszystkie zainteresowane gminy będą współfinansowały działalność schroniska poprzez przekazywanie Gminie Miejskiej Bolesławiec dotacji celowych na realizację ich zadań własnych na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego wskazującego liczbę miejsc dla poszczególnych gmin i ryczałtowy koszt jednego miejsca.

Szacuje się, że koszt jednego miejsca nie powinien być wyższy niż 10.000 zł.

Reklama