Będzie zakaz wystawiania Jasełek w gminie Gromadka?

Jasełka w szkole specjalnej
fot. GA Radni z Gromadki bezdyskusyjnie przyjęli uchwałę, która może dyskryminować niepełne rodziny. Czy teraz radni będą bronić dzieci przed deprawacją i zakażą Jasełek w szkołach jako promocji nietypowej rodziny?
istotne.pl 86 gromadka, robert relich, rodzina

Reklama

Na sesji Rady Gminy Gromadka przyjęto uchwałę o Samorządowej Karcie Praw Rodzin. Dokument ten został przygotowany przez ortodoksyjny Instytut Ordo Iuris. Pozornie uchwała ma chronić rodzinę, w rzeczywistości może wykluczać np. związki dwojga osób po rozwodzie, wdów i wdowców czy samotne matki z dziećmi. W tekście Karty jest bowiem zapis:

Konieczne jest w szczególności wyłączenie możliwości przeznaczania środków publicznych i mienia publicznego na projekty podważające konstytucyjną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny lub autonomię rodziny. Także regulaminy samorządowych konkursów dla organizacji społecznych powinny zostać uzupełnione o standardy wzmacniające rodzinę i małżeństwo oraz wykluczające przeznaczanie środków na działania podważające konstytucyjne fundamenty prawa rodzinnego lub godzące w prawa obywateli.

Fragment Samorządowej Karty Praw Rodziny

Promowany przez Instutut Ordo Iuris model rodziny to małżeństwo z dzieckiem.

Rodzina powinna być oparta na małżeństwie, w którym realizuje się macierzyństwo i rodzicielstwo. W świetle Konstytucji niedopuszczalna jest instytucjonalizacja na gruncie prawa rodzinnego związków lub układów alternatywnych wobec małżeństwa, a w szczególności nadanie im pozycji prawnej zbliżonej do małżeństwa, niezależnie od ich wewnętrznej kompozycji i liczby osób je tworzących (...)

dr Marcin Olszówka, ekspert Ordo Iuris

Nowy Testament, o czym fundamentaliści z Ordo Iuris i radni z Gromadki zapomnieli, promuje rodzinę niestandardową. Józef z Nazaretu (patron rodzin chrześcijańskich) był wdowcem i nazywany był opiekunem Marii, młodszej od siebie kobiety w ciąży, którą poślubił. Dodajmy, że Jezus, którego Józef z Marią wspólnie wychowywali, nie był dzieckiem Józefa.

Wiemy, że rodzina jest pojęciem szerszym, niż mężczyzna, kobieta i ich dzieci. W rodzinie chodzi o opiekę, wspólnotę i miłość, nie o ideologię. Rodziny tworzą nie tylko małżeństwa, jakby chcieli fundamentaliści z Ordo Iuris. Rodziny tworzą rozwodnicy i rozwódki (każde ze swoim potomstwem), samotne matka z rodzicami (dziadkami), wdowy oraz samotni ojcowie i wdowcy z dziećmi.

Którzy radni głosowali za uchwałą, która może dyskryminować niepełne rodziny?

 1. Emil Bociek
 2. Piotr Członka
 3. Andrzej Drozdek
 4. Małgorzata Gęsicka
 5. Alina Hojniak
 6. Grażyna Kawka
 7. Piotr Kinaj
 8. Adam Kozioł
 9. Krzysztof Król
 10. Tomasz Kwiatkowski
 11. Ryszard Lasak
 12. Józef Liszcz
 13. Artur Marzec
 14. Fryderyk Oleksy
 15. Lidia Zubal

Tak dla rodziny, nie dla dyskryminacji

Inaczej zachowali się radni z Nowogrodźca, którą odrzucili Kartę, bo im zależało na dobrostanie wszystkich rodzin w gminie, nie tylko tych typowych.

Kto w Nowogrodźcu przedstawił projekt Karty? Zrobił to burmistrz Robert Relich. Uchwała jednak nie została podjęta. Za głosowało 4 radnych, 8 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Radni z Nowogrodźca swoją odmowę uzasadnili tym, że w swoich założeniach ten ideologiczny tekst podkreśla główną rolę rodziny – pełnej rodziny, jej integralność stawiając na równi z konstytucyjnym porządkiem prawnym, a może wyżej. W swej treści dyskryminuje rodziny niepełne, w których z różnych względów matka bądź ojciec samodzielnie wychowuje dzieci.

Dlaczego piszemy o Karcie Praw Rodzin?

Na tę możliwie dyskryminującą uchwałę należy bardzo uważać. Pod płaszczykiem takich politycznych i ideologicznych przepisów zablokować można w przyszłości projekty wspierające rodziny w potrzebie, ludzi, którzy są ze sobą, by się wspierać, a których związki nie będą wpisywać się w dogmat rodziny w ujęciu Ordo Iuris. Fundamentaliści religijni tworzą bowiem narzędzia służące nie dobru ludzi, a zdobywaniu politycznej władzy.

Wystawiajmy Jasełka i pozwólmy samorządom finansować i wspierać wszystkie rodziny!

Reklama