materiał promocyjny

Nauczyć ludzi, jak kochać

Teresa Rudzińska
fot. Powiat Bolesławiecki Dwie osoby zostały uhonorowane przez szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za działalność edukacyjną m.in. na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych przemocą.
istotne.pl 183 cezariusz rudyk, jadwiga bobek, teresa rudzińska

Reklama

Teresa Rudzińska, pedagog z ogromnym doświadczeniem, wicedyrektorka Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr i szefowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oraz Cezariusz Rudyk, dyrektor PCEiKK, z rąk Jadwigi Bobek, szefowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, odebrali 27 czerwca (w trakcie sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego) podziękowania za działalność edukacyjną i terapeutyczną na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych przemocą, wszelkimi uzależnieniami, które nie radzą sobie z wychowaniem dzieci i z własnymi ograniczeniami. Współpraca TPD – PCEiKK i Poradni trwa od wielu lat. Wyprzedziła nawet podpisanie przez Polskę międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka (1991 r.).

Dużo wcześniej rozpoczęto skoordynowane działania chroniące dzieci przed przemocą – fizyczną i psychiczną – w rodzinach. Prowadzono szkolenia dla osób zagrożonych przemocą: jak sobie z nią radzić, jak jej nie ulegać, jak chronić własną rodzinę, jak uczyć dzieci, aby nie powielały złych doświadczeń.

To ogrom pracy edukacyjnej, terapeutycznej: psychologicznej, pedagogicznej – społecznej rehabilitacji, która rodzinę dysfunkcyjną ma wyprowadzić na prostą drogę do wzajemnego szacunku i miłości.

Reklama