Jest międzygminne porozumienie ws. bezdomnych

Jest międzygminne porozumienie ws. bezdomnych
fot. UM Bolesławiec W Schronisku dla Osób Bezdomnych w Bolesławcu szefowie gmin z powiatu bolesławieckiego podpisali porozumienie międzygminne dotyczące powierzenia Gminie Miejskiej zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom.
istotne.pl 183 bezdomność, schronisko, um bolesławiec, pck bolesławiec

Reklama

Porozumienie dotyczy zapewnienia schronienia mężczyznom z terenu miasta Bolesławca, miasta i gminy Nowogrodziec oraz z gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Osiecznica.

Już po raz drugi sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do partycypacji w kosztach realizacji zadania poprzez przekazywanie Gminie Miejskiej Bolesławiec dotacji celowej w wysokości ¼ ustalonych rocznych kwot.

Porozumienie określa dla każdej z gmin liczbę miejsc w schronisku oraz kwotę rocznej dotacji:

  • Gmina Miejska Bolesławiec: 19 miejsc – 190.000 zł
  • Gmina Bolesławiec: 6 miejsc – 60.000 zł
  • Gmina Gromadka: 3 miejsca – 30.000 zł
  • Gmina Warta Bolesławiecka: 3 miejsca – 30.000 zł
  • Gmina i Miasto Nowogrodziec: 3 miejsca – 30.000 zł
  • Gmina Osiecznica: 1 miejsce – 10.000 zł.

Schronisko dla Osób Bezdomnych znajduje przy al. Tysiąclecia 32d w Bolesławcu. Placówkę prowadzi bolesławiecki oddział PCK.

Schronisko funkcjonuje w systemie całorocznym i całodobowym i ma m.in. na celu zaspokojenie elementarnych potrzeb bytowo-socjalnych.

Kadra schroniska podejmuje działania o charakterze aktywizującym, które zmierzają do wyprowadzenia podopiecznych z bezdomności. Wspiera działania w nawiązaniu zerwanych stosunków rodzinnych. W razie potrzeby motywuje do leczenia w poradni uzależnień i podjęcia terapii.

Podopieczni mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów, bieżących spraw życia codziennego, a także na nieodpłatną pomoc prawną, psychologiczną i medyczną.

Reklama