materiał promocyjny

W czerwcu ruszy rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie Rynku

W czerwcu ruszy rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie Rynku
fot. UM Bolesławiec ZEC przekazał teren zlokalizowany w obrębie Rynku pod plac budowy nowej sieci ciepłowniczej. – Przyłączanie do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców w rejonie Rynku jest częścią strategii likwidacji niskiej emisji dwutlenku węgla i pyłów zawieszonych w Bolesławcu oraz ma na celu poprawę stanu środowiska – mówi prezydent Piotr Roman.
istotne.pl 183 piotr roman, ekologia, um bolesławiec, zec bolesławiec

Reklama

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie Rynku jest jedną z największych inwestycji Zakładu Energetyki Cieplnej w Bolesławcu. Oferta przyłączenia się do systemu ciepłowniczego została skierowana do ponad sześćdziesięciu wspólnot mieszkaniowych. Obejmuje ona dostawę ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Rozbudowa sieci zapewni również większy komfort i bezpieczeństwo. Roboty budowlane rozpoczną się od ul. Armii Krajowej.

– Wielkość inwestycji, jej specyfika, zabytkowy obręb miasta niosą liczne utrudnienia dla procesu inwestycyjnego. W związku z powyższym w okresie letnim w kwartałach zabudowy okalających Rynek będą pojawiać się utrudnienia w ruchu pieszo-kołowym. Pragniemy jednak dodać, że realizacja zadania została zaplanowana w sposób umożliwiający w przyszłości przyłączanie nowych odbiorców – bez konieczności ponownego zajmowania wewnętrznych kwartałów zabudowy. Liczymy na wyrozumiałość mieszkańców bolesławieckiego centrum oraz wszystkich, którzy odczują niedogodności związane z tą ogromną inwestycją – informuje Rafał Koronkiewicz, prezes ZEC.

Zakład Energetyki Cieplnej prowadzi również prace budowlane w pasie zieleni pomiędzy ul. Tysiąclecia a zabudową wielorodzinną przy ul. Jana Pawła II. – Sukcesywnie wymieniane są sieci ciepłownicze, które budowane były w naszym mieście w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Groźba awarii spowodowanych nieuniknioną po 30-40 latach korozją rurociągów wymusza konieczność działań zapobiegawczych. Całkowita wymiana sieci jest najlepszym z nich – podkreśla R. Koronkiewicz.

W przypadku przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Jana Pawła II rurociągi tradycyjne przebiegające przez piwnice budynków mieszkalnych zastąpione zostaną siecią preizolowaną położoną w gruncie. Mieszkańcy budynków nie będą już narażeni na możliwość wystąpienia miejscowych rozszczelnień sieci tradycyjnej i zalania gorącą wodą sieciową ich piwnic. Dodatkowo, technologia rur preizolowanych wyposażona w przewody alarmowe pozwala zdalnie kontrolować stan techniczny sieci ciepłowniczej oraz bezzwłocznie reagować w przypadku mechanicznego uszkodzenia płaszcza ochronnego rurociągów, a zatem zwiększa bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw ciepła do odbiorców.

– Zastosowanie technologii preizolowanej pozwala także zmniejszyć straty ciepła na przesyle, co ma swoje odzwierciedlenie w kształtowaniu Taryfy dla ciepła, tj. wysokości opłat za ciepło. Udoskonalanie systemu ciepłowniczego w Bolesławcu jest naszym priorytetem, wiąże się jednak z koniecznością prowadzenia corocznych prac budowlanych – mówi prezes ZEC.

Reklama