Są wstępne projekty centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Bolesławcu

Są wstępne projekty centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Bolesławcu
fot. Biuro Projektowe Rewizja Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego wzdłuż ulic B. Chrobrego – T. Kościuszki.
istotne.pl pkp, centrum przesiadkowe

Zmiany dotyczą przeznaczeń terenu, układu komunikacyjnego oraz wskaźników i parametrów proponowanej zabudowy. Plan miejscowy będzie uwzględniać szeroko pojęte potrzeby mieszkańców. Obszar przewidziany do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren zlokalizowany w centrum miasta, zajmuje łącznie ok. 10,82 ha.

Warto przypomnieć, że w 2019 r. zaplanowano kontynuację zadania „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Projekt zakłada współpracę instytucji partnerskich z Polski, Niemiec, Czech, Austrii oraz Słowenii na rzecz polepszenia połączeń peryferyjnych regionów transgranicznych z Trans Europejską Siecią Transportową. Obejmuje on opracowanie kompletnej dokumentacji budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Dnia 03.08.2017 r. zawarto umowę  o dofinansowanie realizacji projektu Interreg EUROPA ŚRODKOWA CE973 TRANS-BORDERS. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020.

Koncepcja dla realizacji zadania „Budowa Subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu” powstała w biurze projektowym „Rewizja” we Wrocławiu. W dniu 10 stycznia 2019 r. została podpisana umowa dotycząca „Wykonania dokumentacji projektowej Subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich, a także uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w fazie realizacji inwestycji. Wartość umowy wynosi 583 020 zł. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest pracownia FORMARCHITEKCI z siedzibą w Rzeszowie. Termin realizacji zadania zaplanowano na styczeń 2020 r.