Stuletni budynek, siedziba PKO BP w Bolesławcu, na sprzedaż za prawie milion złotych

Stuletni budynek, siedziba PKO BP w Bolesławcu, na sprzedaż za prawie milion złotych
fot. Krzysztof Gwizdała Bank z ulicy Sierpnia '80 przeniesie się do nowobudowanego budynku hotelu Ibis przy placu Popiełuszki. Starą siedzibę sprzeda. Za trochę ponad 600 m² chętny nabywca będzie musiał zapłacić prawie milion złotych.
istotne.pl pko bp

Budynek dzisiejszego banku od początku był przeznaczony na działalność finansową. Wybudowany w 1919 roku był siedzibą Miejskiej i Powiatowej Kasy Oszczędnościowej. Przez ówczesnych mieszkańców nie był traktowany jako wyjątkowa budowla, a był odbierany jako nowoczesny na te czasy budynek użyteczności publicznej. To dziś dopiero, po stu latach, doceniamy jego piękną bryłę o łagodnie zaokrąglonym narożniku i silnie zaakcentowanych horyzontalnych liniach gzymsów, które nawiązywały do modernizmu. Podobają się nam również wysoki dach z lukarnami, czy umieszczony asymetrycznie wykusz, elementy budowli nawiązujące do historyzmu. Najbardziej efektownym elementem budowli był taras usytuowany na wysokości drugiej kondygnacji, ocieniony pergolą i malowniczo obsadzony roślinnością.

W 1920 roku dobudowano do budynku Kasy od strony północnej siedzibę straży pożarnej.

Budynek banku przed II Wojną Światową mieścił się przy ulicy Oberstrasse (ulica Górna), która w latach powojennych nosiła imię Hanki Sawickiej, komunistycznej działaczki, uważanej za symbol komunistycznego ruchu młodzieżowego w PRL. Dziś jest to ulica upamiętniająca wydarzenia sierpniowe 1980 roku, strajki robotnicze i narodziny 10-milionowej NSZZ Solidarność.

Aktualna sprzedaż dotyczy prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 209 m² zabudowanych budynkiem o funkcji usługowo-biurowej o powierzchni netto 619,89 m².

Źródło dot. budynku PKO BP: Anna Bober-Tubaj, Rzeźba, architektura i rozwój przestrzenny w XIX i I połowie XX wieku, [w:] Bolesławiec. Zarys monografii miasta, Wrocław-Bolesławiec 2001