Zarząd Powiatu Bolesławieckiego z absolutorium

Tomasz Gabrysiak
fot. istotne.pl Czworo radnych wstrzymało się od głosu.
istotne.pl 183 powiat bolesławiecki

Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego radni podjęli 17 głosami za. Czworo radnych (Gabriela Błoniarz, Agnieszka Michalczuk, Radosław PalczewskiCezariusz Rudyk) wstrzymało się od głosu.