materiał promocyjny

Trwa rekrutacja do przedszkoli. Wybierz najlepszą placówkę dla swojego dziecka

Przedszkolaki
fot. UM Bolesławiec W Bolesławcu trwa rekrutacja do siedmiu miejskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2024-2025. Potrwa ona do 23 lutego.
istotne.pl 183 przedszkole, um bolesławiec

Reklama

Miejskie przedszkola to edukacja wczesnoszkolna na najwyższym poziomie prowadzona przez:

 • wysoko wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną,
 • zatrudnienie specjalistów: logopedów, terapeutów, psychologów,
 • tosowanie programów edukacyjnych ukierunkowanych na indywidualne potrzeby dziecka,
 • realizację ogólnopolskich i międzynarodowych programów i projektów.

Każde przedszkole posiada budynek dostosowany do potrzeb dzieci z bogato wyposażonymi salami specjalistycznymi i nowoczesny, monitorowany plac zabaw.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych technologii: tablic multimedialnych, aplikacji, robotów edukacyjnych.

Każde przedszkole realizuje naukę języków obcych, naukę pływania w bolesławieckich Termach Solankowych, zajęcia rozwijające mowę, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, motoryczną, zdrowotną i doskonale przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej.

Opiekunom zapewniamy najniższe w mieście koszty pobytu dziecka.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego przez stronę internetową: www.boleslawiec.przedszkola.vnabor.pl.

Rodzice/prawni opiekunowie powinni:

 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych,
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
 • wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenia, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Natomiast <b|>rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się w:

 • oddziałach integracyjnych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu  przy ul. Górne Młyny 5
 • lub w oddziałach ogólnodostępnych w pozostałych publicznych przedszkolach.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka powinni wypełnić wniosek w wersji elektronicznej dostępny na stronie www.boleslawiec.przedszkola.vnabor.pl:

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych;
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki, w tym jako przedszkole pierwszego wyboru Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 w Bolesławcu;
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru (preferowane przedszkole z oddziałami integracyjnymi);
 • zaznaczyć kryterium niepełnosprawności;
 • wydrukować wniosek, podpisać i złożyć wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ważną informację jest wiek rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta 16 b w Bolesławcu z dwoma oddziałami żłobkowymi, w którym przyjmowane są dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do lat 3.

Zamknięcie dostępu do systemu rekrutacji nastąpi w dniu 23 lutego 2024 r., o godzinie 13.00.

Zapraszamy.

InfografikaInfografikafot. UM Bolesławiec

Reklama