Oszukują „na fotowoltaikę”, podszywają się pod urzędników. Jest ostrzeżenie wójta

Seniorka facepalm
fot. unsplash.com (Danie Franco) Włodarz: – Pracownicy gminy nigdy nie pukają do drzwi w celu przedstawienia oferty programów dofinansowań.
istotne.pl 183 oszust

Reklama

Na stronie Gminy Warta Bolesławiecka opublikowano apel wójta:

Coraz częściej dochodzą do mnie sygnały dotyczące nieuczciwych praktyk w zakresie oferowania mieszkańcom współpracy przez firmy zajmujące się wymianą źródeł ciepła i montażem fotowoltaiki. Nierzadko przy okazji przedstawiania swojej oferty pracownicy firm podszywają się pod pracowników gminy lub obiecują, że po montażu instalacji gmina wypłaci im dotację.

I dodaje:

Często proszą również o wypełnienie ankiet dotyczących chęci współpracy, a nieświadomi zagrożenia mieszkańcy udostępniają w ten sposób swoje dane osobowe, nie wiedząc, w jaki sposób zostaną w przyszłości wykorzystane. Zdarza się również, że firmy powołują się na współpracę z gminą na swoich plakatach lub oferują odpłatny dostęp do danych, które każdy za darmo może znaleźć w Internecie.

Oraz uzupełnia:

Dlatego apeluję do mieszkańców, aby w celu uniknięcia oszustwa przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu dokładnie sprawdzić m.in.:

  • jaką firmę lub instytucję reprezentuje osoba przedstawiająca ofertę,
  • gdzie firma ma swoją siedzibę,
  • jakie są referencje firmy (gdzie na terenie gminy realizowała już swoje projekty),
  • czy firma posiada stronę internetową i czy dane podane przez pracownika zgodne są z danymi na niej zawartymi,
  • czy firma została wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (internetowo),
  • czy firma faktycznie współpracuje z gminą lub Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska,
  • czy wysokość oferowanego dofinansowania jest zgodna z rzeczywistością,
  • czy podpisanie umowy nie wiąże się np. z pożyczką na montaż źródła ciepła.

Podkreślam również, że pracownicy gminy nigdy nie pukają do drzwi w celu przedstawienia oferty programów dofinansowań, a uzyskanie dofinansowania na wymianę źródła ciepła z programu gminnego zawsze musi być poprzedzone złożeniem wniosku i podpisaniem umowy z gminą (przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac). W razie wątpliwości proszę kierować się zasadą: nie mam pewności, nie podpisuję!

Ostrzeżenie od Czytelnika

Reklama