Prawie 230 tys. osób będzie musiało się stawić. Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Żołnierze w szeregu
fot. istotne.pl Procedura rozpoczęła się 1 lutego i potrwa do końca kwietnia. Obejmie przede wszystkim mężczyzn, którzy w 2024 roku kończą 19 lat oraz wcześniejsze roczniki, które nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
istotne.pl 4 wojsko

Reklama

Wezwania na kwalifikację wojskową są dostarczane na piśmie. Za ich wysłanie i za ewidencję osób, które mają obowiązek stawiennictwa odpowiadają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Starostowie mają zapewnić lokale, w których kwalifikacja zostanie przeprowadzona. Na czas kwalifikacji wojskowej w całej Polsce będzie funkcjonować 391 powiatowych komisji lekarskich. 

Kto dostanie wezwanie na kwalifikację wojskową?

Jak informuje Serwis Samorządowy PAP: 

Kwalifikacji podlegać będą: mężczyźni urodzeni w 2005 r.; mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej; kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej; osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej. 

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

  • sprawdzenie tożsamości,
  • sprowadzanie danych osobowych do ewidencji wojskowej,
  • badanie psychologiczne i lekarskie, otrzymanie kategorii zdolności do służby wojskowej,
  • wstępne przeznaczenie do poszczególnych form służby wojskowej,
  • przekazanie informacji o możliwości wstąpienia do wojska,
  • nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie do pasywnej rezerwy,
  • wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do niej.

Więcej informacji pod adresem: wojsko-polskie.pl

Reklama