materiał promocyjny

Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, gościła w II LO w Bolesławcu

Spotkanie z Janiną Ochojską
fot. Powiat Bolesławiecki Spotkanie z Janiną Ochojską było inspirującym wydarzeniem, które z pewnością pobudziło młodych ludzi do aktywnego działania i przejmowania odpowiedzialności za swoje otoczenie.
istotne.pl 183 edukacja, 2lo bolesławiec, powiat bolesławiecki, janina ochojska

Reklama

13 lutego Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak uczestniczył w spotkaniu z Janiną Ochojską, założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Posłanką do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie odbyło się z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu i miało na celu dyskusję w temacie: „Dlaczego młodzież powinna wziąć sprawy w swoje ręce”.

Janina Ochojska zachęcała młodzież do aktywnego angażowania się w działalność społeczną i podejmowania inicjatyw na rzecz innych. Podkreślała, jak ważne jest, aby młodzi ludzie angażowali się w sprawy społeczne i podejmowali działania, które mogą przyczynić się do pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak wyraził swoje poparcie dla inicjatyw młodzieży i podkreślił rolę, jaką mogą odegrać w lokalnej społeczności. Zapewnił uczniów, że samorząd jest gotowy do wspierania młodych liderów i ich pomysłów na poprawę warunków życia w naszym powiecie.

Spotkanie z Janiną Ochojską było inspirującym wydarzeniem, które z pewnością pobudziło młodych ludzi do aktywnego działania i przejmowania odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Reklama