materiał promocyjny

Powiatowe drogi gotowe! Odbiór zakończonych prac

Ludzie
fot. Powiat Bolesławiecki W poniedziałek odbył się oficjalny odbiór zakończonych prac drogowych, które były częścią ambitnego projektu Powiatu Bolesławieckiego pn. Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych – komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim – Polski Ład. Wartość całej inwestycji to 14 570 928,22 zł.
istotne.pl 183 inwestycja, droga, powiat bolesławiecki

W ramach projektu przeprowadzono kompleksową modernizację oraz przebudowę 13 istotnych zadań drogowych na terenie powiatu bolesławieckiego.

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane w podziale na zadania:

 • przebudowa drogi powiatowej nr 2287D w miejscowości Lipiany o długości ok. 915 mb,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2886D relacji Kraśnik Górny – Szczytnica o długości ok. 712 mb,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2273D na odcinku Gościszów – Mściszów o długości ok. 990 mb,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2496D w miejscowości Gościszów o długości ok. 990 mb,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2311D – ul. Gdańska w Bolesławcu o długości ok. 540 mb wraz z przebudową chodnika,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2285D – ul. Gen. Władysława Sikorskiego w miejscowości Gromadka o długości ok. 990 mb wraz z przebudową chodnika,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2285D na odcinku Osła – Gromadka o długości 990 mb,
 • przebudowa chodnika w miejscowości Zebrzydowa o długości ok. 520 mb,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2319D – ul. Staszica w Bolesławcu o długości ok. 405 mb wraz z przebudową chodnika,
 • przebudowa ul. Kosiby w Bolesławcu polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kosiby do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 363 we wsi Łaziska o długości ok. 1240 mb,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2323D – ul. Staroszkolna w Bolesławcu o długości ok. 272 mb,
 • przebudowa drogi powiatowej nr 2323D – ul. Staroszkolna w Bolesławcu o długości ok. 410 mb wraz z budową chodnika,
 • przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2272D i 2287D w miejscowości Kraśnik Dolny wraz z budową chodnika o długości ok. 250 m i zatoki autobusowej.

Dzięki środkom finansowym pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środków własnych oraz zaangażowaniu lokalnych samorządów i instytucji udało się skutecznie zrealizować postawione cele.

Odbiór zakończonych prac odbył się przy udziale Starosty Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka, Wicestarosty Patryka Hałki, Zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec Roberta Rzepnickiego, Burmistrz Nowogrodźca Joanny Świder, Wójta Gminy Bolesławiec Andrzeja Jańca oraz Wójta Gminy Warta Bolesławiecka Mirosława Haniszewskiego.

Nowo wyremontowane i dostosowane drogi powiatowe nie tylko poprawią infrastrukturę drogową w regionie, ale także wpłyną pozytywnie na komfort podróży mieszkańców oraz na rozwój gospodarczy naszego powiatu.