Konkurs na recenzję dla uczniów i osób dorosłych z powiatu bolesławieckiego

Książka
fot. freeimages.com (pear83) Konkurs na recenzję wybranej książki bolesławianki Iwony Banach dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz pełnoletnich mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Termin końcowy nadsyłania prac: 20 kwietnia 2024 roku. Nagrodą w konkursie będzie między innymi publikacja najlepszej pracy w Roczniku Bolesławieckim.
istotne.pl 86 konkurs, iwona banach, książka

Reklama

Temat konkursu: Zainspirowany cytatem z dzieła znanej pisarki napisz recenzję wybranej powieści – kryminału komediowego bolesławianki Iwony Banach.

Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo – uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie.

Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka

Prace należy nadsyłać na adres: Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr, ul. Tyrankiewiczów 11 59-700 Bolesławiec

Zasady konkursu:

Zadaniem uczestnika jest napisanie recenzji wybranej powieści – kryminału komediowego bolesławieckiej pisarki Iwony Banach. Recenzja powinna być zgodna z zaprezentowanym tematem. Praca może być napisana odręcznie na papierze kancelaryjnym z zachowaniem niezbędnych marginesów lub na komputerze z użyciem czcionki Times New Roman wielkość 12. Każda praca pozostaje anonimowa do chwili podania do publicznej wiadomości imion
i nazwisk zwycięzców konkursu, w związku z tym musi być podpisana.

Do pracy powinna być dołączona koperta zamknięta i podpisana pseudonimem tym samym co na pracy, a w niej powinny znaleźć się dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, adres zamieszkania, zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgoda na publikację osiągnięć uczestnika konkursu.

Prace należy nadsyłać (można też przynosić osobiście) w terminie do 20 kwietnia 2024 roku na adres Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

Prace oceniać będzie niezależne jury powołane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

Organizatorami konkursu są: Biblioteka Pedagogiczna w Bolesławcu i Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. Więcej informacji na stronie PCEiKK w Bolesławcu.

Reklama