System Informacji Przestrzennej dla mieszkańców i przedsiębiorców. Ruszył drugi etap

Cezary Przybylski, Monika Rutyna, Piotr Roman
fot. istotne.pl Gmina Miejska Bolesławiec jest liderem projektu budowy Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego.
istotne.pl 1 cezary przybylski, piotr roman, geoportal

Reklama

W ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące dofinansowania przez samorząd województwa, w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, projektu budowy Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Gmina Miejska Bolesławiec jest liderem projektu.

Na konferencji obecni byli Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Piotr Roman, Prezydenta Bolesławca oraz Monika Rutyna, która odpowiada za projekt.

– Bardzo zależy nam też na takim równomiernym, zrównoważonym rozwoju całego obszaru województwa. Stąd też dostęp do informacji przestrzennej jest nieoceniony również dla inwestorów. Niejednokrotnie oni nie muszą osobiście przyjeżdżać, wystawać w urzędach, mogą te informacje zasięgnąć po prostu z internetu. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, żeby całe województwo było pokryte tym systemem. Cieszę się też ogromnie, że akurat możemy tutaj z panem prezydentem o tym fakcie państwu zakomunikować – powiedział Cezary Przybylski.

– Gdyby nie narzędzia stworzone właśnie przez ten zespół, narzędzia, którymi dysponuje po pierwsze inwestor i uzyskuje każdą informacje, którą potrzebuje, to nie tylko jest ewidencja nieruchomości, ale to są przeróżne informacje, które często dla nas wydają się dziwaczne. Ale kiedy przyjeżdża inwestor gdzieś z innego kontynentu, to my nie dyskutujemy, jeżeli on pyta o stopień zacienienia działki, czy o to, co się pod tą działką znajduje albo gdzie w okolicy są ujęcia, gdzie są sieci różnego rodzaju, czy gazowe, czy wodno-kanalizacyjne, czy telekomunikacyjne. Po prostu musi to mieć. I wtedy on widzi, że spośród tych wielu gmin, do których się zwraca w różnych krajach, bo przecież niektórzy inwestorzy poszukiwali możliwości zainwestowania nie tylko w Polsce, ale Słowacji, na Węgrzech, w różnych innych krajach, wybierali Bolesławiec – powiedział Piotr Roman.

– W tym momencie rozpoczynamy drugi etap naszego projektu. Pierwszy etap polegał na zdigitalizowaniu zasobów, które znajdowały się w gminach, na stworzeniu podstawowego systemu geoportali po to, aby gminy mogły spełniać wszystkie wymogi, które nakłada do nas ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, czyli udostępnianie wszystkich danych, planów miejscowych, różnych innych elementów rejestrów gminnych. W tym momencie, na drugim etapie projektu, chcemy rozwinąć te narzędzia tak, aby jeszcze bardziej udostępnić mieszkańcom, udostępnić inwestorom. Chcemy rozwinąć e-usługi, które dadzą możliwość niemal automatycznego pobierania różnych wypisów z planu, wyrysów, różnych informacji, które będziemy wdrażać. Dodatkowo chcemy rozwinąć nasze systemy i połączyć się z systemami finansowo-księgowymi tak, aby cała obsługa systemu i wielu spraw była dużo sprawniejsza – powiedziała Monika Rutyna.

Reklama