Rozbudują A4 między Legnicą a Wrocławiem. Znamy wariant, wiemy, co zostanie zrobione

Autostrada A4
fot. GDDKiA Zarządca: – Zbliżamy się do zakończenia etapu I – Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) w ramach prac przygotowawczych związanych z planowaną rozbudową dolnośląskiego odcinka autostrady A4 pomiędzy Legnicą a Wrocławiem.
istotne.pl 183 a4, gddkia

Reklama

Co z inwestycją? Jak wyjaśnia wrocławska GDDKiA: – 13 października br. omówiono wszystkie kluczowe aspekty warunkujące wybór wariantu do wystąpienia z wnioskami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z przeanalizowanych dokumentów jednoznacznie wynikało, że największy ruch, nie tylko na omawianych drogach, generują kierowcy zmierzający do i z Wrocławia.

Jaki wariant?

Zarządca:

Spośród wszystkich wariantów, analizowanych w takim samym stopniu szczegółowości, (...) zarekomendowano przebieg autostrady A4 w wariancie W1, czyli rozbudowę w istniejącym śladzie. Dla tego wariantu w I kw. 2024 r. planujemy złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnym etapem, po otrzymaniu DŚU, będzie przeprowadzenie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonawcę inwestycji.

Co zostanie zrobione?

  • Obecną, dwujezdniową autostradę z dwoma pasami ruchu i bez pasa awaryjnego zastąpi nowa, z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym.
  • Prace prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu dwoma pasami w obu kierunkach, przebudowane zostaną węzły i powstaną nowe obiekty inżynierskie nad autostradą.
  • Równolegle do istniejącej A4 powstanie nowa jezdnia, na którą zostanie przełożony ruch, co umożliwi rozbiórkę starej nawierzchni i budowę nowej drugiej jezdni.
  • Miejscami, gdzie lokalne uwarunkowania nie pozwalają na dobudowę nowej jezdni, będzie prowadzona rozbudowa symetryczna w śladzie istniejących jezdni.
  • Rozbudowa będzie uwzględniać lokalne uwarunkowania.
  • Powstaną także Miejsca Obsługi Podróżnych.

Co dalej?

Drogowcy zapowiadają:

Poszerzymy blisko 460 km autostrady A4.

I doprecyzowują: – Zgodnie z zapisami w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zaplanowano poszerzenie autostrady na blisko 460-kilometrowym odcinku pomiędzy Krzyżową a Tarnowem.

Oraz dodają:

Opracowujemy już dokumentację przygotowawczą dla odcinka od Krzyżowej do węzła Wrocław Wschód oraz pomiędzy węzłami Balice i ul. Kąpielową w Krakowie. Dla odcinków od granicy województwa opolskiego i śląskiego do Krakowa Minister Infrastruktury niedawno podpisał Programy Inwestycji na opracowanie dokumentacji.

Reklama