materiał promocyjny

Nowe mieszkania na wynajem powstają w Bolesławcu. Buduje je TBS

Budynki przy ulicy Zwycięstwa
fot. istotne.pl Na wiosnę przyszłego roku mają być gotowe mieszkania na wynajem przy ulicy Zwycięstwa. Będą miały od 29 do 78 m².
istotne.pl 1 tbs bolesławiec, mieszkania, budowa

Reklama

Przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu na terenie dawnej przychodni zdrowia (działka nr 80/14) powstają mieszkania na wynajem. Inwestorem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o..

W ramach przedsięwzięcia spółka wybuduje dwa budynki mieszkalne o czterech kondygnacjach (parter i trzy piętra), w których znajdą się po 22 lokale (łącznie 44) o następujących powierzchniach:

  • 6 mieszkań jednopokojowych o powierzchni 29 m²,
  • 32 mieszkania dwupokojowe o powierzchni od 41 do 55 m²,
  • 6 mieszkań trzypokojowych o powierzchni od 72 do 78 m².
Nowe budynki przy ulicy ZwycięstwaNowe budynki przy ulicy Zwycięstwafot. istotne.pl

Teren przy budynkach będzie zagospodarowany na miejsce wypoczynku i parking naziemny. Do każdego lokalu przynależna będzie komórka lokatorska oraz balkon
lub taras.

– Inwestycja sfinansowana jest ze środków pozyskanych przez Gminę Miejską Bolesławiec, preferencyjnego kredytu udzielonego przez BGK oraz przy udziale (partycypacji) przyszłych najemców. Przyszli najemcy, będący jednocześnie partycypantami, będą mogli w przyszłości złożyć wniosek o wykup najmowanych lokali – mówi Emil Zając, prezes TBS.

Szczegółowe informacje o warunkach partycypacji i najmu lokali wybudowanych w ramach wymienionego przedsięwzięcia dostępne są w siedzibie TBS w Bolesławcu przy
ul. Chrobrego 3 w Bolesławcu oraz pod numerem telefonu 75 644 81 11. 

Wartość inwestycji to 17,7 mln zł. Termin zakończenia: I kwartał 2025 roku.

Wykaz budynków TBS w Bolesławcu oddanych do użytku i budowanych w latach 2019-2023
Adres budynku Ilość mieszkań Pow. w m² Ilość mieszkańców Data oddania do użytku
ul. Tysiąclecia 32a 12 657,83 36 czerwiec 2020 r.
ul. Żwirki i Wigury 12 29 1 346,14 67 wrzesień 2019 r.
ul. Zwycięstwa 9
(dwa budynki)
44 2 241,05 - Przewidywany termin:
I kwartał 2025 r.

Remonty fasad budynków zarządzanych przez TBS

Remonty elewacji, zrealizowane przez TBS w ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w latach 2019-2023 przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Bolesławiec, stanowią kluczowy element w utrzymaniu oraz poprawie estetyki miejskiej przestrzeni. Prace renowacyjne są niezbędne nie tylko z punktu widzenia konserwacji budynków, ale również zwiększenia ich wartości estetycznej i funkcjonalnej. Inwestycje te przyczyniają się do odnowienia fasad, co ma bezpośredni wpływ na ożywienie i poprawę wizerunku miejskich kwartałów.

Dzięki realizacji takich projektów, mieszkańcy zyskują nie tylko estetycznie przyjemniejsze środowisko, ale również bardziej komfortowe warunki życia. Poprawa estetyki budynków wpływa pozytywnie na samopoczucie osób w nich mieszkających oraz podnosi standard mieszkalnictwa. Dodatkowo, remonty elewacji mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, co jest istotne w kontekście ekologicznym i ekonomicznym.

Wsparcie finansowe ze strony Gminy Miejskiej Bolesławiec podkreśla znaczenie działań na rzecz poprawy jakości przestrzeni mieszkalnej oraz zobowiązanie do dbałości o estetyczny obraz miasta. Takie projekty są przykładem skutecznej współpracy między lokalnymi władzami a organizacjami zarządzającymi nieruchomościami, mającą na celu nie tylko zachowanie, ale i podniesienie standardów mieszkaniowych i życiowych społeczności lokalnej.

Remonty elewacji zrealizowane przez TBS w ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w latach 2019-2023 przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Bolesławiec.
l.p. Liczba Wspólnot Rok inwestycji
1 5 2019
2 2 2020
3 4 2021
4 2 2022
5 2 2023
Razem 15 -
  Łączna kwota inwestycji w zł 2 838 272,47
  Kwota dotacji od Gminy Miejskiej Bolesławiec 2 070 000,00

Reklama