materiał promocyjny

Za kulisami wyborów: Sukcesy i plany na przyszłość w rozmowie z Edwardem Potockim

Edward Potocki
fot. Materiał wyborczy został opłacony i pochodzi od Komitetu Wyborczego Wyborców Romana Jaworskiego W gminie Bolesławiec, a szczególnie w malowniczej wsi Żeliszów, ostatnie lata były czasem znaczących zmian i rozwoju. Od remontów dróg, przez ożywienie lokalnych imprez, aż po strategiczne inwestycje w infrastrukturę społeczną i sportową – za te transformacje w dużej mierze odpowiada obecny radny, który ponownie kandyduje na kolejną kadencję.
istotne.pl 86 żeliszów, wybory

Reklama

W naszym wywiadzie radny podsumowuje swoje dokonania, dzieli się perspektywami na przyszłość oraz opowiada o sile współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, która napędza te pozytywne zmiany. Zapraszamy do lektury rozmowy, która rzuca światło na przemiany w Żeliszowie i ukazuje, jak zaangażowanie i determinacja mogą zmieniać oblicze lokalnej społeczności.

Jakie były główne motywacje i cele, które skłoniły Pana do przeprowadzenia remontu oraz budowy dróg gminnych i powiatowych w naszej gminie?

Naszym priorytetem było zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania na kluczowych dla mieszkańców ciągach komunikacyjnych. Skoncentrowaliśmy się na najbardziej potrzebujących odcinkach, poprawiając dostępność i funkcjonalność dróg, co znacząco ułatwiło codzienne przemieszczanie się mieszkańców. M.in. najważniejsze, czyli droga powiatowa Suszki – Żeliszów czy Bolesławiec – Stare Jaroszowice oraz krótsze najbardziej zniszczone odcinki. Oprócz budowy i remontu dróg bardzo ważnym dla nas było stworzenie chodników. Zrealizowaliśmy taki chodnik w Żeliszowie, ciągnący się przez cała długość wsi co znacząco wpłynęło na bezpieczeństwo pieszych. Chciałbym tę inicjatywę kontynuować w kolejnych miejscowościach. Jednym z priorytetów będzie poprawa drogi do „Agro-Efekt” w Starych Jaroszowicach, jak i wzniosłe przejścia dla pieszych: w Żeliszowie koło szkoły, w Starych Jaroszowicach przy placu zabaw oraz w Suszkach.

Budowa i modernizacja oświetlenia przydrożnego to ważny element poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Czy może Pan opowiedzieć więcej o skali tego projektu i jego wpływie na codzienne życie w naszej społeczności?

W całej gminie zainwestowaliśmy w nowoczesne – oprawy ledowe, energooszczędne oświetlenie, aby poprawić widoczność i bezpieczeństwo po zmroku. To nie tylko krok w stronę bezpieczeństwa, ale również ekologii i oszczędności dla gminy. Zmienione zostały wszystkie żarówki oraz zwiększyliśmy ilość punktów oświetlenia. Dodatkowo przeprowadziliśmy przegląd istniejących i dokonaliśmy uzupełnienia w miejscach, gdzie było to konieczne.

Organizacja imprez masowych, takich jak Dożynki czy festyny, ma duże znaczenie dla integracji społeczności lokalnej. Jakie były największe wyzwania przy organizacji tych wydarzeń i jakie są Pana refleksje po ich zakończeniu?

Imprezy takie jak Dożynki czy festyny to okazja do celebracji naszej wspólnoty. Staraliśmy się tworzyć wydarzenia, które łączą ludzi, promują lokalną kulturę i tradycje, przynosząc radość i poczucie przynależności. Dwukrotnie zorganizowaliśmy Dożynki gminne w Żeliszowie, festyny kresowo – kapuściane, a ponadto wiele wydarzeń w Żeliszowskim Domu Ludowym. Jestem dumny i jednocześnie bardzo dziękuję lokalnej społeczności za ogromne zaangażowanie zaczynając od mieszkańców przez urzędników i sołtysa, proboszcza aż po stowarzyszenie Żeliszowski Potok, Koło Gospodyń Wiejskich czy ośrodka GOKIS. Każda z tych imprez cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy oraz przybyłych gości. Nasze Dożynki przyciągały uwagę nie tylko lokalnych mediów, ale również wojewódzkich gazet i telewizji – była to świetna promocja Gminy Bolesławiec. Bardzo się cieszę również, że przybywający goście mogli degustować lokalne produkty i również w ten sposób odkrywali naszą okolicę. Po tych doświadczeniach planujemy modernizację Domu Ludowego w Nowych Jaroszowicach, żeby tam również było miejsce tętniące życiem tak jak w Żeliszowie.

Ulotka wyborcza Edwarda PotockiegoUlotka wyborcza Edwarda Potockiegofot. Materiał wyborczy został opłacony i pochodzi od Komitetu Wyborczego Wyborców Romana Jaworskiego

Przywrócenie transportu publicznego PKS było ważnym krokiem w kierunku poprawy mobilności mieszkańców. Jakie korzyści, według Pana, przyniosło to mieszkańcom i jakie plany na przyszłość ma Pan w kontekście transportu publicznego?

Odpowiadając na potrzeby komunikacyjne mieszkańców, po wielu latach przywróciliśmy usługi PKS. To ważny krok w zapewnieniu dostępności i mobilności, szczególnie dla osób starszych i młodzieży. Prowadząc regularny dialog z mieszkańcami dopasowaliśmy rozkład jazdy do ich potrzeb, tak żeby bez problemu można było dojeżdżać do pracy, lekarza czy szkoły na czas. Usługi PKS-u cieszą się dużym powodzeniem co tylko potwierdza, że obraliśmy słuszny kierunek.

Modernizacja boiska do piłki nożnej w Starych Jaroszowicach, w tym instalacja nowoczesnego systemu nawodnienia, to duży krok w poprawie warunków dla sportowców. Co skłoniło Pana do podjęcia takiej inicjatywy i jakie są efekty tych działań?

Modernizacja boiska w Starych Jaroszowicach została przeprowadzona od podstaw. Zostało wykonane profesjonalne nawodnienie oraz ogrodzenie. Dzięki temu jest dostosowane do wymogów licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej klas wyższych niż aktualnie zespół występuje. Oczywiście w związku z tym poprawił się komfort naszych sportowców, których mecze cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Warunki oglądania meczów również polepszyły się dzięki nowej trybunie. Duże nadzieje wiążę z kontynuacją tego projektu oraz chciałbym, żeby włączone w to zostały grupy młodzieżowe, ponieważ uważam, że w naszej gminie powinno być więcej zajęć dla dzieci i młodzieży – do czego będę dążył.

Zakup wozu bojowego dla OSP Stare Jaroszowice to znaczący wkład w bezpieczeństwo mieszkańców. Jakie były kluczowe czynniki, które wpłynęły na podjęcie decyzji o tym zakupie?

Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem. Brak wozu strażackiego stanowił duży problem dla naszych miejscowości (aktualny swoje lata świetlności miał dawno za sobą i nie nadawał się do wyjazdu na akcje ratownicze). OSP Stare Jaroszowice to jedyna jednostka zapewniająca bezpieczeństwo, a nowy wóz pozwala strażakom szybciej i skuteczniej reagować na zagrożenia. Nowy wóz to nie koniec naszych działań, jesteśmy już w trakcie rozmów na rozbudowę OSP, mamy gotowy audyt i przygotowany kosztorys na termomodernizacje.

Budowa parkingu w Żeliszowie to odpowiedź na jakie potrzeby mieszkańców? Jakie były główne cele tego projektu i jak ocenia Pan jego wpływ na codzienne funkcjonowanie społeczności?

Nowy parking rozwiązał problem z miejscami parkingowymi przy kościele parafialnym i cmentarzu. To zdecydowany krok w stronę lepszej organizacji przestrzeni publicznej. Dodatkowo od strony formalnej problemem był brak prawnie ustalonych działek na parking i chcieliśmy to uporządkować.

Remont Domu Ludowego w Żeliszowie to ważny projekt dla kultury i integracji mieszkańców. Jakie były najważniejsze aspekty tego remontu i modernizacji oraz jakie zmiany przyniósł on dla społeczności lokalnej?

Modernizacja Domu Ludowego to inwestycja w miejsce spotkań, kultury i edukacji. Dużym problemem był brak zaplecza, pomieszczeń gospodarczych czy magazynu. Modernizacja będzie polegała na powiększeniu Domu o te przestrzenie, ale również obejmowała będzie generalny remont całego budynku. Całość jest już na etapie dopinania szczegółów współpracy – wykonawca jest już wyłoniony. Remont ruszy prawdopodobnie lada moment i potrwa około 3 miesięcy. Jak ważnym obiektem jest Dom Ludowy już wspominałem – jest to nasze centrum wykorzystywane do organizacji wielu imprez nie tylko kulturalnych, a także sportowych – organizowane są regularne zajęcia ruchowe dla mieszkańców. Jest to Dom otwarty dla każdego – oferujemy możliwość wynajmu na imprezy okolicznościowe, rodzinne. O ważności tego miejsca świadczy ilość wydarzeń w nim organizowanych. W przyszłej kadencji chcielibyśmy w podobny sposób zmodernizować Dom Ludowy w Nowych Jaroszowicach i w kolejnej miejscowości cieszyć się takim miejscem.

Pozyskiwanie funduszy na istniejącą już infrastrukturę jest kluczowe dla rozwoju gminy. Jakie strategie okazały się najbardziej skuteczne w pozyskiwaniu środków i jakie projekty udało się dzięki temu zrealizować?

Skutecznie pozyskujemy fundusze zewnętrzne, co pozwala nam realizować ambitne projekty bez obciążania budżetu gminy. To efekt naszej aktywnej pracy i dobrej współpracy na wielu poziomach. Z pomocą funduszy Europejskich oraz rządowych zmodernizowaliśmy wspomniane wcześniej oświetlenie na terenie całej gminy oraz części z wyremontowanych odcinków dróg. Z funduszów sołeckich pozyskiwaliśmy środki m.in. na zakup kosiarki czy nagłośnienia dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żeliszowie. W planie mamy oczywiście dalsze pozyskiwanie takich środków, a moim osobistym celem jest przede wszystkim remont dróg transportu rolniczego. Na jedną z takich dróg w Suszkach, lada moment będziemy rozpisywać przetarg, ponieważ zapewniliśmy już na ten cel środki. Z dofinansowań ze środków zewnętrznych w infrastrukturę chciałbym również skorzystać przy modernizacji obecnych placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Liczę również na dofinansowania do organizacji naszych imprez, które będą mogły być organizowane na większą skalę.

Współpraca z różnymi organizacjami pozarządowymi ma ogromne znaczenie dla rozwoju gminy. Jakie organizacje miały największy wpływ na realizację Pańskich projektów i jak wyglądała ta współpraca?

Praca z różnorodnymi organizacjami to wymiana doświadczeń, które przynoszą konkretne korzyści dla naszej społeczności. Dzięki temu możemy realizować projekty, które odpowiadają na szerokie spektrum potrzeb mieszkańców. Tak jak wcześniej wspominałem współpracowałem ze Stowarzyszeniem Żeliszowski Potok, z którym to dzięki pomocy gminy i członków stowarzyszenia – m.in. pomagaliśmy kresowiakom czy organizowaliśmy przed wojną wyjazdy na Ukrainę. Kolejną organizacją, z którą miałem przyjemność współpracować było Koło Gospodyń Wiejskich (którego jestem członkiem) czy ośrodek GOKIS w Kruszynie. Uważam, że tylko współpracując na wielu płaszczyznach z lokalnymi organizacjami pozarządowymi mamy możliwość realizacji celów i poprawy życia mieszkańców naszej Gminy.

Jakie ma Pan plany i cele na przyszłą kadencję, jeśli zostanie Pan ponownie wybrany na radnego gminy Bolesławiec?

W moich planach na przyszłą kadencję kluczowe jest dalsze umacnianie fundamentów naszej społeczności przez inwestycje w infrastrukturę, edukację i bezpieczeństwo. Priorytetem jest kontynuacja rozwoju i modernizacji sieci dróg, chodników oraz oświetlenia, aby nasza gmina stała się jeszcze bardziej dostępna i bezpieczna. Zależy mi również na aktywizacji seniorów. Planujemy otwarcie nowego resortu w Ośrodku Kultury i Sportu zajmującego się tylko tym zadaniem. Seniorzy mieliby zapewniony transport ze swoich domów do Domu Ludowego, w którym aktualnie odbywałyby się dla nich zajęcia. Ponadto chciałbym skupić się na dalszym promowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców poprzez rozwój przestrzeni rekreacyjnych i sportowych. Bardzo ważne dla mnie jest również zorganizowanie jak największej liczby zajęć dla dzieci i młodzieży. Aktualnie grupa ta nie posiada wystarczającej oferty zajęć pozalekcyjnych i chciałbym to zmienić. Od lat słucham potrzeb i problemów mieszkańców, staram się im codzienną pracą Radnego pomagać. Uważam, że nie jestem w stanie już teraz sam określić wszystkich celów na przyszła kadencję, ponieważ z pewnością w trakcie jej trwania mieszkańcy będą zgłaszać swoje aktualne potrzeby. Oczywiście nadrzędnym celem, jest również dalsze pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, co pozwoli nam realizować ambitne projekty bez nadmiernego obciążania budżetu gminy. Wierzę, że te działania, realizowane w ścisłej współpracy z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami, przyczynią się do dalszego rozwoju i podniesienia jakości życia w gminie Bolesławiec.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować z Komitetu Wyborczego Wyborców Romana Jaworskiego i popierać go na stanowisko wójta gminy Bolesławiec?

Decyzja o kandydowaniu z Komitetu Wyborczego Wyborców Romana Jaworskiego wynika z głębokiego przekonania o wspólnych wartościach i wizji rozwoju naszej gminy. Roman Jaworski to osoba z doświadczeniem, kompetencjami i, co najważniejsze, z autentycznym zaangażowaniem w dobro lokalnej społeczności. Jego podejście do zarządzania gminą, skupione na otwartości, innowacyjności i realnym działaniu, w pełni odpowiada moim przekonaniom o tym, jak powinna być prowadzona lokalna polityka. Popierając Romana Jaworskiego na wójta, wierzę, że wspólnie możemy kontynuować i rozszerzać nasze dotychczasowe działania, dążąc do jeszcze większego rozwoju i dobrobytu wszystkich mieszkańców gminy Bolesławiec. Cały program Komitetu Wyborczego Wyborców Romana Jaworskiego dostępny jest na profilu Facebook – „Roman Jaworski – kandydat na Wójta Gminy Bolesławiec”. Zachęcam do zapoznania się z nim.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Mieszkańcy gminy Bolesławiec, zwłaszcza ci z okręgu nr 1, który obejmuje Nowe Jaroszowice, Stare Jaroszowice, Suszki, oraz Żeliszów, będą mogli oddać swój głos w ustalonych lokalach wyborczych w swoich miejscowościach do czego zachęcam i dziękuję za rozmowę.

Materiał wyborczy został opłacony i pochodzi od Komitetu Wyborczego Wyborców Romana Jaworskiego.