Pancerniaczki i pancerniacy oddali krew

Żołnierka
fot. 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie 10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka włącza się aktywnie w akcje krwiodawstwa.
istotne.pl 183 wojsko, krwiodawstwo

Reklama

Jak informuje ppłk Adam Koronkiewicz:

Współdziałając z Oddziałem Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion – Świętoszów, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz osobami wspierającymi, zorganizowano pierwszą w tym roku akcję poboru krwi w m. Świętoszów, w Klubie Wojskowym Świętoszów przy ul. Ułańskiej 8.

W akcji wzięli udział żołnierze i pracownicy 10 Brygady Kawalerii Pancernej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, a także mieszkańcy Świętoszowa, Żagania i okolic.

Podpułkownik A. Koronkiewicz rekapituluje:

W wyniku realizacji „Akcji Krwiodawstwa” w dniu: 06.02.2024 r., w godz. 10.00–14.00, osiągnięto:

  • pobrano od krwiodawców: 11,70 litrów krwi pełnej
  • zarejestrowano do oddania krwi w punkcie poboru: 27 krwiodawców, w tym 14 kobiet
  • krew oddało łącznie: 26 krwiodawców, w tym 13 kobiet
  • w tym 5 osób, które oddały krew pierwszy raz.

Reklama