Dziury w centrum Nowogrodźca załatane. Czytelnik: „Cud”

Załatana dziura w centrum Nowogrodźca
fot. Czytelnik  Kolejna skuteczna interwencja.
istotne.pl 183 nowogrodziec, ul. szpitalna

Reklama

Aktualizacja 2024-02-27

Jak poinformował nas zgłaszający, dziury w centrum Nowogrodźca zostały załatane. I wymownie to skomentował:

Cud.

Aktualizacja 2024-02-15

Andrzej Drąg, zastępca burmistrza Nowogrodźca:

W odpowiedzi na zapytanie (...) informujemy, iż latarnia uliczna na parkingu przy ul. Szpitalnej stanowiła własność nieistniejącego już zakładu „INCO-VERITAS”, latarnia była zasilana z terenu zakładu, który obecnie stanowi własność prywatną. Oświetlenie parkingu przy ul. Szpitalnej wymaga zaprojektowania i wykonania nowej linii oświetlenia drogowego, a to wymaga zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy.

I dodaje:

Naprawa nawierzchni asfaltowej w okresie zimowym jest o tyle utrudniona, że jest to czas przerwy technologicznej w wytwórniach mas bitumicznych. Zasypanie ubytku tłuczniem jest rozwiązaniem tymczasowym, a odtworzenie nawierzchni asfaltowej nastąpi po wznowieniu produkcji przez wytwórnię mas bitumicznych, z którą nasz wykonawca ma podpisaną umowę.

Dwa lata temu Gmina Nowogrodziec przejęła od Powiatu Bolesławieckiego kilka ważnych ulic w Nowogrodźcu, między innymi ulicę: Szpitalną, Kolejową, Mickiewicza, Łużycką, Ołdrzychowską, Kościelną, Bolesławiecką. Drogi te były zaniedbane i wymagają znacznych nakładów finansowych, a ich remont potrwa wiele lat. Na ulicy Szpitalnej wykonaliśmy remont chodników, na ulicy Kolejowej przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew oraz wykonano dodatkowe wpusty kanalizacji deszczowej. Rozpoczęliśmy też remont ulicy Mickiewicza, w zeszłym roku na części drogi wykonaliśmy nową nawierzchnię asfaltową, w tym roku przeprowadzimy duży remont pozostałej części ulicy Mickiewicza obejmujący swym zakresem remont kanalizacji deszczowej, chodników, zjazdów, nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia drogowego.


Przypomnijmy. 8 lutego napisał do nas Czytelnik: – Szpitalna wygląda jak na Dzikim Zachodzie. Jest to ścisłe centrum miasta, 300–400 m od Rynku.

I dodał:

Brak jest oświetlenia na ulicy. Oświetlenie jest tylko z jednej strony, ponieważ ulica tak naprawdę składa się z dwóch jezdni. Jedna jest oświetlona, druga koło chińskiego marketu – nie. Egipskie ciemności. Łatanie dziur w drodze to jedynie wysypanie tłucznia i tyle.

Zdjęcia oddają, jak wygląda dziś (8 lutego – przyp. istotne.pl) centrum Nowogrodźca.

O sprawę zapytaliśmy gminę, czekamy na odpowiedź.

Reklama