Nominacje generalskie dla polskich oficerów

Oficerowie Wojska Polskiego
fot. TVP Prezydent wręcza nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.
istotne.pl 1 wojsko, żołnierz

Reklama

Po godz. 12:00 (to zależy od spóźnienia prezydenta) rozpoczniemy transmisję uroczystości, na której prezydent Polski wręczy nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.

W czasie uroczystości planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Reklama