Film o relacji bolesławieckiego proboszcza z „bogatym dzieciakiem bez kasy”

Adrian i odbicie mężczyzny w szybie
fot. YouTube Adisuperstar by Adrian Drankowski Zapowiadany przez nas film „Kim jest Adrian?” nie powstałby, gdyby w Polsce Kościół katolicki miał obowiązek ujawniać dochody i majątek. Podstawą filmu jest brak przejrzystych finansów Kościoła katolickiego w naszym kraju.
istotne.pl 86 film, kościół, pieniądze, adrian drankowski

Reklama

Film, którego część pierwszą pokażemy dzisiaj na naszym portalu, opowiada historię, u podstaw której są pieniądze oraz skandal obyczajowy. Premiera o 21:00.

Brak pełnego obrazu finansów Kościoła katolickiego w Polsce oraz publicznych debat o działaniu kościelnej kasy i zasad wydatkowania środków uniemożliwia rozmowę o przyszłości tej instytucji. Dyskusji ważnej i dla Kościoła, i dla państwa.

Najwyższy czas, by pozbawić Kościół katolicki nieuzasadnionych przywilejów, tym bardziej że oczekuje tego większość społeczeństwa.

Z czego utrzymuje się Kościół katolicki w Polsce?

Prezentujemy dane według raportu Liberté z 2023 roku

Kto kocha się w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci

Koh 5, 9

 • Ofiary wiernych (szacunkowo 2-3 miliardy złotych rocznie, dane szacunkowe w tej sekcji pochodzą z raportu Gazety Wyborczej)
 • „Prawo stuły”. dobrowolne świadczenia pieniężne na rzecz duchownych, udzielane za pewne posługi religijne (szacunkowo 3-4 miliardy złotych rocznie, dane szacunkowe w tej sekcji pochodzą z raportu Gazety Wyborczej)
 • Stypendia mszalne i kolęda (brak danych)
 • Pobożne zapisy. Są to darowizny na rzecz Kościoła np. zapis testamentowy na rzecz kultu (brak danych)
 • Fundusz Kościelny. Działa na podstawie ustawy z 1950 roku. W 2023 roku przeznaczono na niego rekordową kwotę 216 milionów złotych – ponad dwukrotnie więcej niż 10 lat temu. 90% środków przeznaczane jest na ubezpieczenia zdrowotne duchownych, alumnów, nowicjuszy i postulantów oraz ubezpieczenia społeczne duchownych: emerytalne, rentowe i wypadkowe.
 • Dotacje na społeczną działalność instytucji kościelnych na podstawie art. 22 konkordatu
 • Dotacje na konserwacje zabytków na podstawie art. 22 konkordatu
 • Darowizny na rzecz kultu religijnego (na podstawie ustaw podatkowych, m.in. ustawy o PIT
 • Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (500 milionów złotych rocznie, wiadomości onet.pl)
 • Działalność gospodarcza (szacunkowo 3-5 miliardów złotych rocznie)
 • Renta, najem i dzierżawa nieruchomości (na podstawie ustaw podatkowych, szacunkowo 3-4 miliardów złotych)
 • Przejmowanie gruntów z bonifikatą lub bez wynagrodzenia. W latach 2015-20 polskie powiaty sprzedały Kościołowi nieruchomości o wartości ponad 30 milionów złotych. Średnia bonifikata wynosiła 91,05%. Od 1992 roku do dziś Kościół dostaje za darmo grunty rolne na tzw. ziemiach odzyskanych, jest także wyłączony z ograniczeń w obrocie ziemią rolną wprowadzonych w 2016 roku przez PiS (nie musi spełniać surowych przesłanek pozwalających utożsamiać go z rolnikiem indywidualnym
 • Dotacje przyznawane przez państwo organizacjom kościelnym
 • Dotacje unijne. W latach 2015-2020 polskie parafie uzyskały ok. 800 milionów złotych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
 • Ryczałt w podatku dochodowym. Osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione z obowiązku składana zeznań podatkowych o wysokości przychodu osiągniętego ze źródeł objętych ryczałtem. Tym samym duchowni nie muszą prowadzić żadnej ewidencji uzyskanych przychodów, wykazywać kosztów uzyskania przychodów i dochodów
 • Finansowanie uczelni wyższych i wydziałów teologicznych (na podstawie art. 12 konkordatu i odrębnych ustaw). W 2021 roku KUL otrzymał z budżetu państwa 163 miliony złotych, Uniwersytet Papieski 37 milionów, „Ignatianum” 27 milionów, a UKSW – 111 milionów
 • Inne ulgi i zwolnienia. Kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski oraz od opodatkowania od nieruchomości lub ich części stanowiących własność tych osób, lub używanych przez nie na cele niemieszkalne z wyjątkiem zajmowanych na cele działalności gospodarczej (na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego). Kościoły i związki nie muszą odprowadzać VAT. Wolne od podatku CIT są dochody kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej. Te osoby nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez ordynację podatkową (na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, ustawy o VAT, ustawy o CIT). Kościelne osoby prawne są zwolnione z podatku od nieruchomości lub ich części na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 • Nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze spadku, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od podatku od spadków

Reklama