Pancerniacy oddali krew

Żołnierz
fot. kpr. Anna Kuźmiak 5 grudnia w Klubie 10BKPanc odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa.
istotne.pl 183 wojsko, 10bkpanc

Reklama

10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka aktywnie włącza się w akcje krwiodawstwa. Jednostka: – Współdziałając z Oddziałem Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion – Świętoszów, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, GDDKiA Oddział we Wrocławiu oraz osobami wspierającymi, zorganizowano kolejną w tym roku akcję poboru krwi w m. Świętoszów, w Klubie Wojskowym Świętoszów przy ul. Ułańskiej 8.

I wylicza:

  • Pobrano od krwiodawców: 8,10 litrów krwi pełnej.
  • Do oddania krwi zgłosiło się do Koordynatora: 26 żołnierzy i pracowników chętnych do oddania krwi.
  • Zarejestrowano do oddania krwi w punkcie poboru: 26 krwiodawców, w tym 11 kobiet.
  • Krew oddało łącznie: 18 krwiodawców, w tym 7 kobiet; w tym 3 osoby, które oddały krew pierwszy raz.

Oraz podsumowuje: – Serdecznie Dziękujemy: Krwiodawcom, Koordynatorom Akcji i zapraszamy na kolejne akcje krwiodawstwa!

Reklama