materiał promocyjny

Będą Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję Bolesławca. Wnioski do 2 stycznia 2024 r.

Nagroda Prezydenta
fot. UM Bolesławiec Do 2 stycznia 2024 r. można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta w 2023 roku.
istotne.pl 183 nagroda, um bolesławiec

Reklama

Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wybitne wyniki uzyskiwane w sporcie oraz inicjatywy społeczne, przyczyniające się do promocji miasta.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są:

 1. Prezydent Miasta Bolesławiec,
 2. Rada Miasta Bolesławiec oraz komisje Rady Miasta Bolesławiec,
 3. instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze,
 4. agencje artystyczne i stowarzyszenia społeczno-kulturalne,
 5. redakcje lokalnych pism, radia i telewizji,
 6. wydawnictwa,
 7. placówki oświatowe,
 8. stowarzyszenia i organizacje naukowe i badawczo-naukowe,
 9. kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe,
 10. organizacje społeczne i samorządowe,
 11. samorządy, organy i jednostki samorządów.

Osoby fizyczne oraz sami zainteresowani otrzymaniem nagrody nie są uprawnieni do składania wniosków o przyznanie nagród.

Tryb oraz zasady przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec określa Uchwała Nr XV/104/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustanowienia nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta oraz określenia trybu i zasad ich przyznawania.

Wnioski o przyznanie nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2023 roku należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Ratuszu ul. Rynek 41.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta, tel. 75 645 64 41.

WNIOSEK

UCHWAŁA

Reklama