materiał promocyjny

Bolesławiec ma nowe Studium Ochrony Wartości Kulturowych

Ludzie
fot. UM Bolesławiec W dniu 23 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie opracowania „Bolesławiec, woj. dolnośląskie. Studium ochrony wartości kulturowych” przygotowanego przez pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu oraz Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przy współpracy Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec.
istotne.pl 183 um bolesławiec

Reklama

Podczas spotkania Grzegorz Grajewski (kierownik Oddziału Terenowego we Wrocławiu Narodowego Instytutu Dziedzictwa) przekazał studium na ręce Piotra Romana (prezydenta Bolesławca). Zakres opracowania, historię jego powstawania oraz możliwości zastosowania omówiła szeroko Bogna Oszczanowska (główny specjalista, koordynator Centrum Kompetencji do spraw rewitalizacji dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego).

Na spotkaniu obecne były również współautorki studium: Donata TrenklerMaria Czyszczoń (Oddział Terenowy we Wrocławiu Narodowy Instytut Dziedzictwa), Anna Bober-TubajBarbara Glinkowska (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) oraz Marta Zborowska, Marta GęsikowskaAgnieszka Gergont (Urząd Miasta Bolesławiec).

Przygotowanie opracowania, będącego efektem pilotażowego programu ministerialnego trwało dwa lata. W tym czasie prowadzono kwerendy, badania naukowe, archiwalne, terenowe oraz wizyty studyjne. Efektem finalnym jest dziesięciotomowe kompendium poświęcone historii miasta, zabytkom i niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu, co stanowi novum w opracowaniach tego typu. Pierwszy tom zawiera zagadnienia ogólne, kolejne trzy zawierają katalog zabytków, a pozostałe to część ikonograficzna i kartograficzna.

Warto przypomnieć, że ostatnie studium historyczne Bolesławca powstało w 1953 r. i było związane z powojenną odbudową miasta. Jego autorami byli wybitni wrocławscy specjaliści z zakresu historii sztuki i muzealnictwa – Wojciech Gluziński, Mieczysław Zlat i Józef Piątek.

Powstałe 70 lat później studium stanowi merytoryczne wsparcie procesu planowania rewitalizacji i aktualizacji dokumentów planistycznych miasta. Będzie również dokumentem bazowym dla Gminnego Programu Rewitalizacji, Gminnej Ewidencji Zabytków, a także wskazówką przy pozyskiwaniu kolejnych dotacji na remonty obiektów zabytkowych oraz położonych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Studium służyć będzie również jako kompendium wiedzy dla zainteresowanych zabytkami i dziedzictwem kulturowym Bolesławca.

Reklama