Ważne porozumienie dotyczące ponad 200 tys. mieszkańców

Piotr Roman, Cezary Przybylski
fot. istotne.pl 29 stycznia 2024 roku  w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki nastąpiło podpisanie Porozumienia terytorialnego w sprawie określenia zasad realizacji projektów strategicznych w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego.
istotne.pl 1 cezary przybylski, piotr roman

Reklama

Porozumienie podpisali marszałek województwa Cezary Przybylski i prezydent Bolesławca Piotr Roman. Porozumienie parafowane zostało przez szefów gmin i powiatów wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego.

Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad, trybu i warunków realizacji Instrumentu Terytorialnego: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, w tym realizacji projektów strategicznych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, zgodnych ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 oraz Strategią ZIT.

Do najważniejszych celów ZIT należy:

  • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych;
  • zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie;
  • zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Szczegóły porozumienia w informacji Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Sygnotariusze porozumieniaSygnotariusze porozumieniafot. istotne.pl

Reklama